Smultron

Illustration: Nordens Flora” skriven av C. A. M. Lindman

Fragaria vesca

Smultron är vanlig i hela landet, men är sällsyntare norrut och i fjälltrakterna. Den växer oftast i ljusöppna marker som ängar och betesmarker. Smultron förekommer även i skog, men blommar inte eller sätter frukt om skogen är för tät och mörk utan sprider sig då huvudsakligen med revor. Ii blockmarker och på klippor där skogen inte är för tät sätter den ofta frukt. I fjällen förekommer den främst i sydbranter, ofta kalkrikt.

Den gynnas även av viss störning och kan förekomma rikligt i vägkanter och slänter. Blommorna är vita. Blomstjälkarna är tilltryckt håriga. Smultronen är så kallade skenfrukter och mognar vanligen i juli-augusti. Skenfrukten lossnar lätt och består av en uppsvälld, köttig, oftast röd blomaxel och de egentliga frukterna är de små nötterna som sitter fästade på ytan.

Artnamnet vesca kommer av latinets vescus (ätbar/njutbar).

Läs mer om smultron på Virtuella floran