Två floraväktarläger i sommar

Närbild av blomman klockgentiana
Klockgentiana, Gentiana pneumonanthe. Foto: Ingela Carlström

Om restriktionerna lättar och vi i sommar får lov att träffas så kommer Svenska Botaniska Föreningen ordna två floraväktarläger. Det blir ett i Västergötland under försommaren och ett i Värmland under sensommaren.

Floraväkteri innebär att kända växtplatser för hotade arter besöks regelbundet. Vid floraväkteriet följs en standardiserad metodik och vid varje besök räknas hur många exemplar som finns av arten. Kunskapen som floraväkteriet samlar in används på många olika sätt i naturvårdsarbetet.


Västergötland 9–13 juni

I Västergötland är det främst smalbladig lungört och trollsmultron vi ska söka efter. Lungörten kommer vara överblommad men bör ändå gå bra att räkna. Trollsmultronen kommer vara i fin blom. Andra arter som kan bli aktuellt att eftersöka är bland andra tidig fältgentiana, källblekvide och guckusko. Och en del annat smått och gott. Vi kommer utgå från vandrarhemmet Årås Kvarn nordost om Ulricehamn och röra oss i Ulricehamn, Falköping och Tidaholms kommuner.


Värmland 4–8 augusti

I Värmland är det främst daggvide, ävjepilört och strandbräsma vi ska söka efter. Andra arter som kan bli aktuellt att eftersöka är sen fältgentiana, skaftslamkrypa, strandlummer och annat smått och gott. Vi kommer utgå från Gylleby vandrarhem vid Sunne och röra oss i norra och centrala delen av Värmland


Anmälan

Anmälan görs till Sofia Lund på sofia.lund@svenskbotanik.se

För västgötalägret vill vi ha din anmälan senast 9 maj och för värmlandslägret senast 20 juni. Antalet plaster är begränsade, så vänta inte för länge.

I anmälan anger du ditt namn och mobiltelefonnummer, varifrån du kommer, i vilken utsträckning du har botaniserat och/eller floraväktat tidigare och om du har tillgång till bil. Mer detaljerad information kommer att skickas ut till dem som anmäler sig.