Ängens dag – Första helgen i augusti

Foto: Bo Lewander

Den första helgen i augusti varje år firar Naturskyddsföreningen ”Ängens dag”. Föreningen slår ängar och samtidigt ett slag för mångfalden av ängsväxter, fjärilar och bin. Medlemmar runt om i landet arbetar ideellt med att sköta ängs- och hagmarker som annars skulle växa igen. På många platser kombineras slåtter med musik och fest i det gröna under Ängens dag.


Naturskyddsföreningen/Tjust som tipsar om denna dag har följt en ängs utveckling under flera år. På bilden ser du har de sparar väddväxter som fjärilarna behöver. Västerviks kommun är känd för sin rika förekomst av fjärilar, bland annat bastardsvärmare av flera sorter.

Läs mer och hitta en äng att besöka på Naturskyddsföreningens hemsida

Gör en isats för blommor och vilda bin på Ängens dag (2019)
Naturskyddsföreningens kalender