Bokauktion hos Lunds Botaniska Förening!

Under perioden 1 december 2019 – 31 januari 2020 anordnar Lunds Botaniska Förening en auktion av en stor mängd begagnad litteratur med huvudsakligen botaniskt innehåll.

Förteckningen omfattar nästan 700 objekt. Bland mycket annat finns det bestämningslitteratur och lokalfloror, böcker om kulturväxter och svamp samt tidskrifter och gamla avhandlingar. Såväl nypublikationer från de senaste åren som böcker från 1800-talets mitt finns att välja bland.

Utgångsbud är 20 kr för samtliga objekt (med något undantag som anges i boklistan). Alla är varmt välkomna att delta i auktionen. Notera att bud är bindande och att vunna böcker måste hämtas ut senast den 15 mars 2020. Reglerna för hur budgivningen går till anges i början av bokförteckningen

Förteckning över litteratur samt instruktioner för auktionen hittar du i länken nedan.
Till bokauktionen