Botaniskt fjälläventyr, Artdatabanken om rödlistan och signalarter för ängs- och naturbetesmarker

Senaste numret av Svensk Botanisk Tidskrift har flera artiklar om ängs- och naturbetesmark. Det intresserar fjällkon Ester. Foto: Emil V. Nilsson

Lagom till midsommar har nu ett nytt nummer av Svensk Botanisk Tidskrift kommit ut till prenumererande medlemmar. Det finns både kortare och längre artiklar om allt från floraväkteri till nya rödlistan och två debattartiklar om släktet Sorbus. Redaktören har valt ut tre artiklar som du kan läsa direkt på webben.

Är du sugen på att leta efter ovanliga växter i fjällen? Johan Rova presenterar ett område på gränsen mellan Pite och Lule lappmark där det finns basiska bergarter i marken och därför en spännande flora. Läs artikeln här.

Varför ökar antalet rödlistade växter och svampar? Tio personer som jobbar på SLU Artdatabanken går igenom olika bakomliggande orsaker till varför det är 140 fler arter på den senaste rödlistan som publicerades i april 2020, jämfört med den tidigare från 2015. Läs artikeln här.

Idag hotas många ängs- och naturbetesmarker av igenväxtning, men det går fortfarande att hitta okända platser där mångfalden fortfarande finns kvar. Anders Jacobson och Per Toräng lyfter fram ett urval av Jordbruksverkets signalarter för ängs- och betesmark i en artikel som du kan läsa här.

Det här och mycket mer kan du läsa om i häfte tre-fyra av Svensk Botanisk Tidskrift volym 114. Tidskriften grundandes redan 1907 och redaktören heter Emil V. Nilsson.

Här hittar du hela innehållsförteckningen för SBT 114:3-4 (2020)

Så här gör du för att få Svensk Botanisk Tidskrift hem till dig.