Därför är pollinatörer så viktiga

”Från urbana miljöer görs en övergång till trädgårdar och till bokens huvudsakliga budskap: möjligheten att genom praktiska åtgärder gynna och utveckla faunan av pollinatörer”

TEXT: MAGNUS STENMARK

Recensionen är publicerad i Svensk Botanisk Tidskrift nummer 1 (2021). Klicka här för att få reda på hur du kan bli medlem i Svenska Botaniska Föreningen och få tidskriften hem till dig.


Pollinators & pollination ger en bred inblick i pollinationsekologi. Läsaren får en introduktion till betydelsen av pollination, de viktigaste grupperna av pollinatörer och betydelsen av pollination för evolutionen av blomväxter. Fokus i boken är pollination av insekter, och i synnerhet vildbin. De flesta exempel och resonemang kommer från England, där författaren är verksam.

På ett lättsamt och bitvis humoristiskt sätt introduceras läsaren till de många exempel som finns där pollination är livsviktigt, inte minst för oss människor. Vi kan till exempel läsa om kaffe, choklad och vanilj och hur dessa är beroende av solitärbin för sin fruktsättning.

Pollinators & Pollination: Nature and
Society.

Jeff Ollerton. Pelagic Publishing. ISBN 978-1-78427-228-9. 289 sidor. Kan beställas direkt från förlaget för 285 kr (länk).

Jeff Ollerton har arbetat mer än 30 år som forskare, föreläsare och inspiratör i frågor som rör pollination. Forskningserfarenheten och intresset för praktiska åtgärder gör boken tydlig och konkret. För pollinationsekologer i Sverige är Jeff Ollerton bekant för sitt engagemang i The Scandinavian Association for Pollination Ecology (SCAPE). Jeff Ollerton har sedan 1990-talet varit en aktiv deltagare och anordnade den senaste konferensen under 2020.

I ett av bokens kapitel rapporteras och diskuteras studier som visat på tillbakagång av pollinatörer. Orsakerna till en sådan tillbakagång diskuteras och kopplas till både den pågående klimatförändringen, EU:s jord-brukspolitik och enskilda faktorer, som neonikotinoider och andra pesticider. En styrka i boken är den övertygelse om att trender går att vända med gemensamma krafter som lyser igenom. Boken har gott om källhänvisningar till framför allt brittisk vetenskaplig litteratur om detta. Det är värdefullt eftersom dessa också är relevanta för norra Europa. 

En viktig del av boken handlar om urbana miljöer och deras betydelse för pollinatörer. Studier från Northampton, där Jeff Ollerton jobbar, har visat att det finns hundratals pollinatörer i urbana miljöer, bland dem mer än 50 arter av vildbin. Från urbana miljöer görs en övergång till trädgårdar och till bokens huvudsakliga budskap: möjligheten att genom praktiska åtgärder gynna och utveckla faunan av pollinatörer. 

Vi får veta mer om de policyfrågor som rör pollination som växer sig starka inom EU och i övriga västvärlden. Här finns också saker att ta till oss i Sverige, till exempel behovet av en nationell handlingsplan för pollination. Boken är faktaspäckad och rekommenderas för den vetgirige inom ekologi.