En lieman, en endemisk sippa och knottblomster i senaste SBT.

Omslaget med midsommarbuketten är illustrerat av Margaretha Bååth. Klicka här om du vill få Svensk Botanisk Tidskrift hem till dig.

Gotlandssippa är något så ovanligt som en underart av backsippa som bara finns på Gotland i hela världen. Den har troligen gynnats av att kor betat i de gotländska skogarna tidigare. I Dalarnas ängar är det lien som under många hundratals år skapat förutsättningar för en rik biologisk mångfald. Om detta och mycket annat kan du läsa om i nummer tre av Svensk Botanisk Tidskrift årgång 2021!

Segersgärde naturreservat ligger mellan Gamleby och Västervik på Norrlandet. Stefan Kasselstrand är en mycket aktiv fältbotanist som delar med sig av sina bästa tips till lokalen. Visste du att också botanisten Erik Almquist (1892-1974) besökte området under början av 1900-talet? Du kan läsa artikeln här!

I det traditionella jordbrukssamhället var slåttern en angelägenhet för alla. Idag hålls många av landets kvarvarande ängsmarker öppna med hjälp av ideella krafter. Med det finns även de som har som yrke att slå med lie! Nu kan du läsa om en liemans resa genom Dalarna sommaren 2020, du hittar artikeln här.

Hans Rydberg är en av våra främsta maskrosexperter. I den här artikeln redogör han för sin resa i Västerbotten för att hitta nya lokaler och kanske arter i detta svårbemästrade släkte sommaren 2020. RÄTTELSE: I den tryckta versionen av tidskriften står det fel artnamn till figur 1. Rätt artnamn ska vara strätta Angelica sylvestris. I den här digitala versionen står rätt artnamn. En rättelse kommer även att publiceras i tryckt form i nummer 4/2021.

Här finns hela innehållsförteckningen till SBT 115(3) 2021.

Så här gör du för att få Svensk Botanisk Tidskrift hem till dig.