Liveströmmad blomstervandring från Hjälstaviken 22 maj

Naturbetesmarkerna i den norra delen av Hjälstavikens naturreservat är bland de artrikaste i Uppland. Foto: Mats Wilhelm/N

Följ med på en strömmad blomstervandring! Våra naturliga gräsmarker är bland det artrikaste vi har och betesmarkerna i naturreservatet Hjälstavikens norra del står nu i full blom, trots kylan. Här finns kattfot, backtimjan och toppjungfrulin.

På Biologiska mångfaldens dag 22 maj kl 19-20 kan du via vår sida på Facebook följa med Mora Aronsson, ordförande i Svenska Botaniska Föreningen, och Johanna Sköld, ledamot i Upplands Botaniska Förening, när de letar efter naturbetesmarkens biologiska mångfald.

(Bilden är tagen av Mats Wilhelm och visar Stora backen i Hjälstaviken. Klicka här om du se fler bilder av Mats.)