Nominering av Hedersmedlem

Svenska Botaniska Föreningen uppmärksammar särskillda insatser som görs för botaniken och föreningen. Det kan vara privatpersoner eller organisationer som utmärkt sig inom botanikens många områden.

Till hedersmedlem kan utses särskilt framstående botanist, eller person som i hög grad verkat för föreningen och dess syften.

Hedersmedlem utses av årsmöte efter skriftligt motiverat förslag av minst tre medlemmar och efter tillstyrkan av styrelsen. Nu är det dags att nominera hedersmedlem Vem vill du uppmärksamma för sin botaniska gärning.

Sista dag för nominering till Hedersmedlem 2021 är 20:e januari.