Skip to main content

Svensk Botanisk Tidskrift

Grönskära ökar, lupiner längs vägar och ostronörten snart utdöd i senaste SBT

SBT2022-2_omslag-pp-1024x768

Omslaget är illustrerat av Oskar Jonsson/Oskars idé.

För dig som redan är medlem

I detta nummer

I det senaste numret av Svensk Botanisk Tidskrift kan du läsa om hur ostronörten minskar dramatiskt i Sverige på grund av ett varmare klimat, om hur grönskäran ökat så mycket att den halkade ur rödlistan men också om hur lupiner sprider sig längs vägar i Mellansverige.

Det var en rejäl dos jävlar anamma som fick ett gäng algintresserade studenter och en docent till att köpa en båt och åka på expedition från Uppsala till Medelhavet 1962. Anna Tolstoj, Marianne Pedersén och Peder Wærn som var med på expeditionen berättar hela historien för SBT:s redaktör Emil V. NIlsson. Läs artikeln här (pdf).

Ostronört har minskat katastrofalt i Sverige och står idag på randen till utrotning. Det beskriver Tore Mattsson, Olle Molander och Peter Post i sin artikel Läs artikeln här (pdf). Tore och Olle har inventerat arten som en del av det åtgärdsprogram som Peter Post står för. I samband med ett pressmeddelande gjordes inslag i bland annat Vetenskapsradion och SVT Väst om det pågående utdöendet.

SBT2022-2_Tore M

Tore Mattsson undersöker plantor av ostronört Mertensia maritima på Tjurpannan, Bohuslän.

Stefan Grundström, Håkand Sundin och Jan-Olof Tedebrand är riktiga kännare av den botaniskt mycket intressanta Alnön just öster om Sundsvall. Nu kan du få läsa om hur explosioner på flera kilometers djup tillsammans med ett traditionellt jordbruk gjort området till ett norrländskt Öland (läs den här).

Blomsterlupin är en av Sveriges mest problematiska invasiva främmande arter, men det saknas systematiska undersökningar om var den finns och hur den sprids. Jan Olof Helldin, Tommy Lennartsson, Anna Westin och Jörgen Wissman jobbar alla på SLU Centrum för biologisk mångfald och beskriver i en artikel sina resultat från en pilotstudie där de använt en standardiserad metod (läs den här).

Innehållsförteckning

65 Innehåll

67 Mora Aronsson: Botanister på grönbete

68-75 Andersson, J.Y., Lund, S. Nilsson, E.V., Rawet, M., Sundberg, S. & Sundh, I: Notiser

76 Emil V. Nilsson: Med Sunbeam till Medelhavet

82 Tore Mattsson, Olle Molander & Peter Post: Ett varmare klimat utrotar ostronörten i Sverige

90 Björn Nordzell: Guide till artbestämning av platta lumrar

94 Mora Aronsson: Så skiljer du på underarter av liten blåklocka i Norden

98 Stefan Grundström, Håkan Sundin & Jan-Olof Tedebrand: Alnön är som ett norrländskt Öland

104 Sebastian Sundberg: Grönskära ökar i Sverige

112 Jan Olof Helldin, Tommy Lennartsson, Anna Westin & Jörgen Wissman: Så har blomsterlupin spridit sig i Mellansverige

120 Sebastian Sundberg: Två decenniers letande har ökat kunskapen om gulyxne

132 Jonas Grahn & Marcus Lubienski: Hybriden mellan åker– och skogsfräken funnen i Sverige

138 Ulla-Britt Andersson: Historiska pusselbitar till Ölands mångfald (recension av Tomas Ljungs rapport Biologiskt kulturarv på Ölands mittland.

139 Mats Nettelbladt & Inger Kristine Følling Volden: Tjugo års erfarenhet av fjällekologi (recension av Arvid Odlands Fjelløkologi – klimaeffekter på vegetasjon og flora i forntid nåtid og fremtid)

140 Mora Aronsson omvald till ordförande på årsmötet

141 De vilda blommornas dag fyller tjugo år

142 Flora i förändring var temat för föreningskonferensen

143 Floraväktarnas verksamhet under 2021

144 Kalendarium för sommaren

Omslagets insida Firande av vital fyrtioåring i Alfta

Tidigare nummer av SBT