Skip to main content

Svensk Botanisk Tidskrift

Supergen, praktnejlika och slåtter i senaste SBT

hemsidespuff-sbt11642022-1024x768

Omslaget är illustrerat av Martin Holmer

För dig som redan är medlem

I detta nummer

Följ med in i den biologiska mångfaldens värld. Från supergenen som påverkar blomvariationen distyli till svampar på Brämsand och praktnejlikan i Sverige!

Rättelse. I innehållsförteckningen blev det fel i Föreningsnytt. Gunnar Björndal har skrivit texten på sidan 268 om mötet med botaniska föreningar medan texrten om föreningens svar om EU:s restaurering av natur är skriven av redaktionen.

Distyli är en blomvariation inom en art där växtindivider antingen har blommor med långa pistiller och korta ståndare, eller vice versa. Professor Tanja Slotte har hittat den supergen som står bakom distyli hos linväxten Linum tenue.

Tanja Slotte och hennes medarbetare berättar mer om distyli och supergenen.
I den kalkrika sandtallskogen på Brämsand i Norduppland finns många ovanliga marksvampar. Emil V. Nilsson fick följa på en utflykt till Brämsand under Mykologiveckan 2022, ett arrangemang av Svenska Mykologiska Föreningen tillsammans med Uppsala Svampklubb. På Brämsand finns även Sveriges största förekomst av ryl Chimaphila umbellata.

Svengunnar Ryman berättar om några svampfynd från Brämsand i Norduppland.
I danska Nordsjälland finns en äng som heter Nydam. Den låg övergiven under femtio år, men nu har det gått 26 år sedan slåttern återupptagits. Efter 19 år ökade antalet kärlväxtarter med 300 procent.

I början av 1900-talet fanns det nästan nittio lokaler av praktnejlika i södra Sverige. Idag finns det bara 14-15 lokaler kvar. Gabrielle Rosquist skriver om var den extremt sällsynta praktnejlikan finns i Sverige och vad som kan göras för att rädda arten från nationell utrotning.

Så här gör du för att få SBT hem till dig

Innehållsförteckning

211 Mora Aronsson: Vart är vi på väg?

212 Andersson, J.Y., Björkman, G. & Hagsand, S: Notiser

218 Emil V. Nilsson: Supergen bakom vanlig blomvariation

226 Louis Mielke: Risen höll andan under torråret 2018

230 Emil V. Nilsson: Exklusiva svampar och ryl i mängder på Brämsand

234 Kaj Sand-Jensen & Henrik Jørgensen: Tre gånger fler arter efter slåtter

242 Gabrielle Rosquist: Praktnejlikan behöver vår hjälp för att överleva

252 Torbjörn Tyler: Biologiska museet listar nya arter för Sverige 2021

262 Mats Thulin: Pilgrimsveronikan har hittat till Gotland

266 Emil V. Nilsson: Livets mångfald är astronomisk

267 Marie Widegård: En vild bok om naturens rättigheter

268 Gunnar Björndahl: Möte för nordiska botaniska föreningar

269 Föreningens svar om EU:s restaurering av natur

270 Sofia Lund: Lyckat floraväktarläger med norna i fokus

271 Aktuella föreningshändelser

272 Gunnar Björndahl: Nybörjarkurs i botanik 2023

Omslagets insida: Sörmland bjuder in till Botanikdagar

Tidigare nummer av SBT