Skip to main content

Svensk Botanisk Tidskrift

Från Kroken till kulturlandskapets rötter i senaste SBT

SBT11722023-facebook1200x600px-1024x538

Omslaget är målat av Nils Forshed.

För dig som redan är medlem

I detta nummer

Våra mest blomrika marker är ängar och naturbetsmarker. Kanske var dessa marker som finast under Carl von Linnés tid? Därefter blev fältbotanik något av en svensk tradition, vilket inte minst har färgat av sig i böcker skapade för att lära grundskolans elever artbestämma växter. Om detta och mycket mer kan du läsa i senaste numret av Svensk Botanisk Tidskrift!

Ove Eriksson och Matilda Arnell på Stockholms universitet har sammanfattat många års forskning i en artikel om kulturmarkerna – ängar och naturbetesmarker – och deras historiska rötter i järnåldern. Än idag påverkar historiens jordbruk i form av ängar och naturbetesmarker var många av våra mest älskade växter finns idag. Läs deras artikel på sidan 94.

Boken Svensk flora av Krok och Almquist fyller 140 år. Ingen annan bok kan sägas vara ett standardverk för svensk fältbotanik och boken används än idag när biologer ska lära sig artbestämma vilda växter på universitetens sommarkurser. Jan Thomas Johansson har skrivit denna grundläggande artikel som börjar med att förklara varför Thorgny Ossian Bolivar Napoleon Krok och Sigfrid Oskar Immanuel Almquist en gång skrev den första upplagan och sedan berättar bokens historia fram till och med bokens senaste redaktörer Lena och Bengt Jonsell. Du hittar artikeln på sidan 78.

Alla läsare av Svensk Botanisk Tidskrift uppmanas att fylla i läsarenkäten som presenteras på sidan 69 i tidskriften. Det är nu mer än två år sedan den tidigare redaktören Bengt Carlsson slutade och flera nya element har förts in i tidskriften. Om många fyller i enkäten blir det lättare för redaktören och redaktörsrådet att staka ut tidskriftens inriktning för framtiden!

Innehållsförteckning

67 Mora Aronsson: Arter och utdöende på konferens

68 Ulla-Britt Andersson, Alistair Auffret, Patrik Engström, Kerstin Frostberg, Erik Hansson & Jan Plue: Notiser

78 Jan Thomas Johansson: 140 år med ”Kroken”

90 Hans Rydberg: Sörmland – ett blomsterrike i österled

94 Ove Eriksson & Matilda Arnell: Våra kulturlandskap har rötter i järnåldern

112 Sven G. Nilsson: Världens största förekomst av klotgräs?

118 Ingeborg Hjorth & Lutz R. Eckstein: Skötsel är viktigt för mångfald i staggräsmarker

122 Emil V. Nilsson: Skogsforskarens djupt rotade insikt

123 Emil V. Nilsson: Danmarks liv i alla dess former 

124 Tre nya hedersmedlemmar

125 Sofia Lund: Två floraväktarläger i sommar

126 Växtatlasinventering, Botanikdagar, ny styrelse

127 Roland Moberg, Mats Thulin, Karin Ryman, Svengunnar Ryman, Mikael Hedrén, Ulla-Maj Hultgård & Karin Martinsson: Till minne av Bengt Jonsell

128 Försommarkollen 5-6 juni, De vilda blommornas dag 18 juni

Omslagets insida Katarina Stenman & Sofia Ninnes: Västerbotten jobbar vidare

Tidigare nummer av SBT