Skip to main content

Svensk Botanisk Tidskrift

Gullris, ängsvädd och nya arter i Sverige i senaste SBT

SBT117-4-webb-1024x607

Omslagsillustrationen är gjord av Elisabeth Biström. Klicka här om du vill få Svensk Botanisk Tidskrift hem till dig.

För dig som redan är medlem

I detta nummer

I senaste numret kan du läsa om hur Thomas Tranefors äng fullkomligt exploderat med ängsvädd efter 15 år av skötsel. Dessutom så går Torbjörn Tyler igenom hur du skiljer gullris åt i Sverige och listar nya arter för landet som har bestämts av Lunds universitets biologiska museum. Och Göran Wendt har beskrivit en helt ny art för vetenskapen.

Biologen Thomas Tranefors har förvandlat en glänta i en granplantage till äng på gården Mjällbo i södra Västergötland. Nu i år, efter 15 år av slåtter och efterbete har det blivit massblomning av ängsvädd. Det har lockat till sig vildbin som är beroende av ängsvädd för sin existens. Läs artikeln här (pdf).

Thomas Tranefors har restaurerat en äng under 15 års tid. I år har ängen exploderat av ängsvädd och även lockat till sig ovanliga vildbin som är beroende av arten. Film: Emil V. Nilsson.

Kanadensiskt gullris och höstgullris är två ursprungligen nordamerikanska arter som sprider sig i Sverige. Det tycks kunna konkurrera ut inhemska arter. Torbjörn Tyler går igenom hur du kan skilja dessa arter åt, hur du hittar hybrider med vår inhemska art samt hur du känner igen underarter av denna.

Göran Wendt har tillsammans med Hans Øllgaard beskrivet en ny art av maskros som han upptäckte för 20 år sedan på Öland. I senaste häftet beskrivs arten på svenska för första gången.

Innehållsförteckning

195 Mora Aronsson: Allt fler hotade arter och svampar

196 Anders Dalhberg, Martin Ekman, Erik Hansson, Sofia Lundell, Emil V. Nilsson och Katarina Stenman: Notiser

206 Emil V. Nilsson: Massblomning av ängsvädd efter 15 år

212 Erik Hansson: Läsarenkäten: fler artiklar om artbestämning i naturen

216 Jan Y. Andersson: Ligger igenväxning bakom få rapporter av kärrspira?

220 Sven-Olov Borgegård: Det tar tid när backsippor etablerar sig från frö

224 Torbjörn Tyler: Så känner du igen gullris i Sverige

234 Torbjörn Tyler: Biologiska museet listar nya arter för Sverige 2022

244 Göran Wendt: Ullig sandmaskros är en nybeskriven maskrosart

248 Emil Åsegård: Ett uppslagsverk om brukningssätt i skogen

249 Björn Bråvander: Behändig bok för ängssvampar i fält

250 Cassandra Hallman: Samla och sprid frö från ängens växter

251 Tobias Ivarsson: Fältguide för de torra tallskogarnas marker

252 Strategier och arbetssätt för artskydd i skogen

253 Kallelse till årsmöte 2024

254 Gabrielle Rosquist: Föreningen lyfter fram floran som bas för mångfald

255 Styrelseledamot: Ivar Anderberg

256 Sofia Lund & Charlotte Wigermo: Floraväktarlägret på Österlen 10–14 maj 2023

Omslagets insida Stefan Olander & Alf Pallin: Nya fynd under ängssvampkurs

Tidigare nummer av SBT