Skip to main content

Tidskriften

Vilda Växter

Vilda Växter nr 4 är ute!

Media Swap - VV2023-4

För dig som redan är medlem

I detta nummer

Ett nytt nummer av Svenska Botaniska Föreningens tidskrift Vilda Växter är nu på väg ut till prenumererande medlemmar. Här kan du bland annat läsa om Darwins intresse för blommor. I flera decennier ägnade han sig åt botaniskt forskningsarbete. Han studerade bland annat blommans funktion vid befruktning, orkidéer, insektsätande växter och klätterväxter.

Vi fortsätter artikelserien om botanik i storstäder. Den här gången är det huvudstadens grönska som står i fokus. Håkan Pleijel har återbesökt äldre lokaler för klockgentiana och alkonblåvinge i Västsverige och ger oss en insiktsfull beskrivning av ett landskap i förvandling. Detta och mycket annat finns att läsa i tidskriften.

 

Innehåll

Storstadsbotanik i Stockholm – botaniska utflyktsmål i huvudstaden.

Blåbär borgar för mångfald – en viktig växt att värna.

Inbjudan till botanikdagar i Västerbotten.

Darwins intresse för blommor – ett stycke botanisk historia.

Klockgentiana, alkonblåvinge och ett landskap i förvandling.

Ull och snip – en guide till alla svenska arter.

Tidigare nummer av Vilda Växter