Pedagogisk och mångsidig orkidébok

”Gotlands orkidéer är pedagogiskt upplagd där varje taxon presenteras med rubrikerna upptäcktshistoria, växtplatser, blomningstid, utseende och utbredning.”

TEXT: ULLA-BRITT ANDERSSON

Recensionen är publicerad i Svensk Botanisk Tidskrift nummer 4 (2021). Klicka här för att få reda på hur du kan bli medlem i Svenska Botaniska Föreningen och få tidskriften hem till dig.


Gotlands orkidéer avhandlar drygt 40 taxa inom växtfamiljen som finns eller har funnits på Gotland. Därtill kommer ett antal hybrider som noterats under åren. Författare är Gun Ingmansson som är väl förtrogen med öns flora och en av medförfattarna i praktverket Gotlands flora (2016). Till sin hjälp har hon haft flera faktagranskare och duktiga fotografer.

Listan i början av boken med ordförklaringar är bra med detaljrika foton av blommor och plantor där pilar pekar ut vad som avses med termen. Förteckningen över olika naturtyper och vilka orkidéer som påträffas där är värdefull information. En tabell med blomnings-tider gör att den som vill maximera sina chanser att möta så många olika taxa som möjligt kan pricka in sin Gotlandsresa. För den vetgirige finns rekommenderad litteratur för vidare studier samt en lång referenslista längst bak i boken. 

Gotlands orkidéer. Gun Ingemansson. Gotlandica förlag. ISBN: 9789-186-1038-3-5. 207 sidor. Kan köpas för 250 kronor från Gotlands Botaniska Förening eller från någon webbokhandel.

Gotlands orkidéer är pedagogiskt upplagd där varje taxon presenteras med rubrikerna upptäcktshistoria, växtplatser, blomningstid, utseende och utbredning. I de flesta fall finns dessutom en aktuell utbredningskarta men där saknar jag uppgift om vilket tidsintervall som avses. Dessutom beskrivs knappt 20 mer eller mindre kända hybrider, de flesta med foton.

Citat av konstnären och växtkännaren Staffan Rosvall inleder varje artbeskrivning. Hans personliga möten med öns alla orkidéer lättar upp den faktaspäckade texten. Varje orkidé avbildas med ett antal foton av hög kvalité där varianter av blomfärg och ibland blommans uppbyggnad också får plats. Bokens behändiga format gör att den lätt tas med ut i fält vilket är uppskattat.

Eftersom jag bor på Öland kan jag inte låta bli att göra jämförelse med Gotlands orkidéer. Man kan fundera över varför röd skogslilja Cephalanthera rubra och luktsporre Gymnadenia odoratissima inte växer på Öland, den sistnämnda har i alla fall tidigare funnits hos oss. Och varför förefaller ängsnattviol Platanthera bifolia subsp. bifolia vara så ovanlig på Gotland? 

Finns ingenting som kunde förbättras? Det skulle i så fall vara att öka tydligheten i det som skiljer närstående taxa åt. Informationen finns men kan ibland vara lite svår att hitta i textmassan. Detta kan kanske fixas till i nästa upplaga för jag är övertygad om att boken kommer att köpas av många som vill fördjupa sig i Gotlands orkidéer.