Norrbottens flora del 3

Författare: Red. Lennart Stenberg
Förlag: SBF-förlaget
Utgivningsår: 2010
ISBN: 978-91-977055-8-5

Slutsåld hos förlag, men kan finnas på antikvariat.

Antikvariat.net

Bokbörsen

Beskrivning

Författare: Red. Lennart Stenberg
Förlag: SBF-förlaget
Utgivningsår: 2010
ISBN: 978-91-977055-8-5

I den här volymen lyfts fram de två vanligt förekommande men ofta helt okända växtsläktena fibblor och maskrosor. Här kombineras för första gången i Sverige bestämningsflorans beskrivningar och avbildningar med landskapsflorans beskrivningar av växtplatser och utbredningar, alltid med noggranna kartor. Under florainventeringens senare del gjordes stora framsteg och antalet kända arter i de båda släktena fördubblades. I Norrbotten känner vi idag 64 arter hökfibblor av fyra sektioner och 147 arter maskrosor av nio sektioner. Tio arter presenteras här i ord, kartor och bilder för allra första gången.

Du kanske också gillar …