SBT 2021, vol 115

Häfte 1

Häfte 1

1 Innehåll
3 Mora Aronsson: Svensk nationalblomma
4-11 Andersson, J.Y., Andersson, U.-B, Dahl, Å., Lönell, N., Nilsson, E.-V: Notiser (kortare texter).
12 Emil V. Nilsson: Artfattigare ängar i Västergötland
18 Gabrielle Rosquist: Livet frodas i sandiga marker (pdf)
26 Kurs-Anders Johansson: Botanisera bland ängssvampar och orkidéer på Sotaliden (pdf)
30 Mariette Manktelow & Anja Rautenberg: Hotet mot Linnés vilda växter (pdftabell med samtliga 530 Linnéarter i Microsoft Excel-format)
42 Per Milberg, Dennis Jonason, Lars Westerberg & Karl-Olof Bergman: Ta vara på historiska ängar vid avverkning
50 Hans Alexandersson & Anders Bohlin: De grova ekarna har ökat i Tunhems ekhagar (tabell med omkretsen för samtliga grova ekar i Tunhems ekhagar mätta 1996 och 2019).
58 Emil V. Nilsson: Djupdyk i ängens historia
59 Magnus Stenmark: Därför är pollinatörer så viktiga
60 Dags att rösta fram en nationalblomma
63 Digitalt årsmöte 13 mars
64 Inventeringsläger inom föreningens växtatlasprojekt
Omslagets insida: Halländska floror på nätet


Häfte 2

Planerat utgivningsdatum: 1 maj


Häfte 3

Planerat utgivningsdatum: 22 juni


Häfte 4

Planerat utgivningsdatum 15 oktober