SBT 2021, vol 115

Häfte 1

Häfte 1

1 Innehåll
3 Mora Aronsson: Svensk nationalblomma
4-11 Andersson, J.Y., Andersson, U.-B, Dahl, Å., Lönell, N., Nilsson, E.-V: Notiser (kortare texter).
12 Emil V. Nilsson: Artfattigare ängar i Västergötland
18 Gabrielle Rosquist: Livet frodas i sandiga marker (pdf)
26 Kurs-Anders Johansson: Botanisera bland ängssvampar och orkidéer på Sotaliden (pdf)
30 Mariette Manktelow & Anja Rautenberg: Hotet mot Linnés vilda växter (pdftabell med samtliga 530 Linnéarter i Microsoft Excel-format)
42 Per Milberg, Dennis Jonason, Lars Westerberg & Karl-Olof Bergman: Ta vara på historiska ängar vid avverkning
50 Hans Alexandersson & Anders Bohlin: De grova ekarna har ökat i Tunhems ekhagar (tabell med omkretsen för samtliga grova ekar i Tunhems ekhagar mätta 1996 och 2019).
58 Emil V. Nilsson: Djupdyk i ängens historia
59 Magnus Stenmark: Därför är pollinatörer så viktiga
60 Dags att rösta fram en nationalblomma
63 Digitalt årsmöte 13 mars
64 Inventeringsläger inom föreningens växtatlasprojekt
Omslagets insida: Halländska floror på nätet


Häfte 2

Notiser
68–75 Kortare texter Mörk, M., Björn, L. O., Korall, E., Werner, E. & Karlsson, C.
Reportage
76 Liten blåklocka är Sveriges nationalblomma, Nilsson, E. V. & Stenmark, M.
82 Holmöarna är botaniska pärlor i Norra Kvarken, Grahn, J. & Björkelid, F.
86 Gullvivornas blomform avslöjar populationer med problem, Plue, J.
92 Åkerogräs – besvärliga men fascinerande, viktiga och trängda!, Sundberg, S., Andersson, J. A., Auffret, A. G. & Menegat, A.
100 Artiklar Växternas förhållande till aluminium Björn, L. O.
104 Liknande effekt av bete, slåtter och hävdintensitet för gräsmarkernas mångfald Tälle, M., Milberg & Westerberg, L.
112 Hårnervmossa är en främmande mossa på spridning i Sverige, Lönnell, N.
118 Nyfynd av spädklöver i Sverige visade sig vara trådklöver, Fröberg, L.
122 Läsvärt Guldgruva av kunskap för generationer, Manktelow, M.
123 Hjärtbladen räddar ogräsbok Sundh, L.
Föreningsnytt
67 Ordföranden har ordet: Inte som andra år Aronsson, M.
124 Två floraväktarläger i sommar
125 Inventera åkerogräs, Sundberg, S. & Andersson, J. A.
125 Sveriges nationalblomma
126 Margareta Edqvist är ny hedersmedlem i SBF
127 Hans Rydberg är mottagare av guldluppen 2021
128 Två nya styrelseledamöter i föreningen
Omslagets insida Södra Vätternbygdens flora


Häfte 3

Notiser
132–139 Kortare texter Bergner, A., Nilsson, E. V., Sundin, H., Widgren, Å.
Reportage
140 Vårkollen följer vårens resa Nilsson, E. V.
146 En lieman från Dalarna Engfeldt, P.
152 Från Segersgärde upp till Fruberget Kasselstrand, S.
156 Artiklar Sippan som bara finns på Gotland Martinsson, M.
162 Nästan sexhundra personer rapporterade balsaminer, Andersson, J.Y.
168 Min upptäcktsfärd bland Västerbottens maskrosor Rydberg, H.
178 Ny kunskap om knottblomstrets ekologi Ståhl, P.
184 Diskussion Hur används uppgifterna från oss floraväktare? Stridh, B.
186 Läsvärt Jämförelser som ger oväntad insikt Brunet, J.
187 Välgjord flora med lång historia Andersson, J.Y.
Föreningsnytt
131 Ordföranden har ordet: Nu blir vi bara bättre
188 Vi testar den nya floraväktarappen
190 Föreningens remissvar på strandskyddsutredningen
191 Skriv för Svensk Botanisk Tidskrift
192 Tävla med ditt porträtt av liten blåklocka
Omslagets insida Upplänningar gör utflyktsguide


Häfte 4

Notiser
196–203 Kortare texter Andersson, U.-B., Fröberg, L., Nilsson, E. V., Stridh, B.
204 Reportage Utmarksbete vid Stensjö by Nilsson, E. V.
210 Hur skiljer man pipdån från toppdån Engfeldt, P. & Nilsson, E. V.
214 Inventering av kärlväxter i Stora Sjöfallets lågland Fröberg, L.
220 Norr möter söder på Söderåsen Risberg, B.
246 Gaffelglim i Ingas herbarium Björkman, G.
224 Artiklar Kalkbrytning hotar unik natur Petersson, J.
230 Biologiska museet listar nya arter för Sverige 2020 Tyler, T.
236 Årtusenden av jordbruk födde Herröns mångfald 230 Olsson, G. A., Svensson, R. & Jonasson, I.
248 Läsvärt Finlands vedartade växter Sallmén, N.
249 Ädellövskogens flora på hundra sidor Nilsson, E.V.
250 Pedagogisk och mångsidig orkidébok Andersson, U.-B.
251 Illustrationer av Gotlands orkidéer Andersson, U.B.
Föreningsnytt
195 Ordföranden har ordet: Ses vi på föreningskonferensen?
252 Botaniska nycklar är ett nytt verktyg för artbestämning
253 Läger för floraväktare i Ulricehamn
254 Floraväktarsamordnare samlades i Halland
255 Till minne av Örjan Nilsson
256 Föreningskonferens och årsmöte 2022
256 Läger för floraväktare i Sunne, Värmland
Omslagets insida Hitta din medlemsförening!