SBT häfte 3/2021

128 Innehåll

Klicka här om du också vill ha SBT.

131 Mora Aronsson: Nu blir vi bara bättre

132-139 Bergner, A., Nilsson E. V., Sundin, H. & Widgren, Å: Notiser (kortare texter)

140 Emil V. Nilsson: Vårkollen följer vårens resa

146 Patric Engfeldt: En lieman från Dalarna (läs artikeln som pdf)

152 Stefan Kasselstrand: Från Segersgärde upp till Fruberget (läs artikeln som pdf)

156 Magnus Martinsson: Sippan som bara finns på Gotland

162 Jan Y. Andersson: Nästan sexhundra personer rapporterade balsaminer

168 Hans Rydberg: Min upptäcktsfärd bland Västerbottens maskrosor (RÄTTELSE: I den tryckta tidskriften står det fel artnamn i figur 1. Korrekt art är strätta Angelica sylvestris. En rättelse ska publiceras i SBT nr 4/2021. Läs artikeln där felet är korrigerat i denna pdf.)

178 Peter Ståhl: Ny kunskap om knottblomstrets ekologi

184 Bengt Stridh: Hur används uppgifterna från oss floraväktare?

186 Jörg Brunet: Jämförelser som ger oväntad insikt (länk till recensionen)

187 Jan Y. Andersson: Välgjord flora med lång historia (länk till recensionen)

188 Vi testar den nya floraväktarappen

190 Föreningens remissvar på strandskyddsutredningen

191 Skriv för Svensk Botanisk Tidskrift

192 Tävla med ditt porträtt av liten blåklocka

Omslagets insida: Upplänningar gör utflyktsguide