SBT häfte 3/2023

Klicka här om du också vill ha SBT.

131 Mora Aronsson: Invasiva främmande arter

132 Pär Eriksson, Erik Hansson, Emil V. Nilsson & Henrik Weibull: Notiser

142 Emil V. Nilsson: Åretruntbete i Danmark (läs den här).

150 Malin Max Nordgren: EU:s Natura 2000-områden ställer krav på Sverige

154 Christian Andersson: En botanisk promenad över Kuriska näset

160 Peter Ståhl: Botanikdagarna i Sörmland

166 Sven-Olov Borgegård: Skogsbetesmarker på Söderboda

174 John A. Strand, Sofia Hedman, Lisa Feuerbach-Wengel, Lea D. Schneider, Samuel Bengtsson Gartner, Kalle Ström Töttrup & Björn Klatt: En metod för att inventera mindre våtmarker med SUP (se en film på hur inventeringen går till)

180 Mattias Iwarsson: Fynd av epifytiskt levande kärlväxter i Sverige. Här finns digitalt extramaterial i form av appendix 3 och appendix 4 samt fotodokumentering av epifytiskt växande kärlväxter.

186 Gunnar Björndahl: Floran på fader vårs yttersta skär (läs den här)

187 Emil V. Nilsson: Fly inte från naturen, människa! (läs den här)

188 Systertidskriften Vilda Växter fyller tio år

189 Tussilago och blåsippa blommade historiskt sent

190 Föreningens yttrande angående skyddsklassade arter

191 Styrelseledamot: Moa Pettersson (läs den här)

Omslagets insida Robert Marklund: Belägg från Pite lappmark till harbariet