SBT volym 100 (2006)

Häfte 1 – PDF

Häfte 1
1 Ordföranden har ordet: Ett nytt år 
2 Välkomna till Botanikdagarnai Bohuslän! 
3 Karin Bohlin: Olikafärgformer hos kattfot (Different colour forms in Antennariadioica
5 Daniel Larson & Eva Willén: Främmande och invasionsbenägna vattenväxter iSverige (Non-indigenous and invasive water plants inSweden) 
16 Ebbe Zachrisson: Sommarnunneörtenpå Gräsö (Capnoides sempervirens on Gräsö, NEUppland) 
19 Torbjörn Tyler: Om konsten attbeskriva och bestämma en fibbla (On the art of describing and identifying a speciesofHieracium
34 Thomas Karlsson & Torbjörn Tyler: Svenska namn på sydsvenska fibblor (Swedish namesfor south Swedish hawkweeds) 
52 Åse Augustson, Anna Lind & Martin Weih: Floristisk mångfald i Salix-odlingar (Floristicdiversity in willow biomass plantations) 
59 Botanisk litteratur: “Aldrig i mina dagar har jag lefvat friskare än nu” 
61 Anders Magnusson: Huldremossa, endoldis bland mossorna (Cryptothallusmirabilis found in Västergötland, SW Sweden) 
62 Botaniskt nytt: Kanadaelmfunnen i Malmö, Fina fynd 
63 Föreningsnytt: Föreningskonferensi Uppsala 1–2 april 
63 Föreningsnytt: Sökstuderandestipendium till Botanikdagarna! 
64 Föreningsnytt: Kallelse tillSBF:s årsmöte 


Häfte 2 – PDF

Häfte 2
65 Ordföranden har ordet: Nya landskapsfloror 
66 En trioprimulor är Årets växter 2006 
67 Hans Rydberg: Strandmaskrosornapå Fårö (Taraxacum sect. Palustria onFårö, Gotland) 
76 Göran Wendt: Tre ovanligasandmaskrosor i Bohuslän (Three uncommon species of Taraxacum sect. Erythrosperma inBohuslän, southwestern Sweden) 
80 Frank Götmark, Jonas Fridman, Göran Kempe & Hans Toet: Lövträd i södra Sverige. Föryngring, begränsandefaktorer och förändringar (Broadleaved trees in south Sweden: regeneration,limiting factors and recent changes) 
96 Tomas Hallingbäck, Lars Hedenäs & Henrik Weibull: Ny checklista för Sveriges mossor (New checklistof Swedish bryophytes) 
149 Katariina Kiviniemi Birgersson: Populationsdynamik hos kortlivade växter inaturbetesmarker (Population dynamics of short-lived plants insemi-natural grasslands) 
155 Roland Lyhagen: I Gudrunsfotspår – några iakttagelser på ett stormhygge (Plants onuprooted spruce stumps following a storm) 
158 Lars Gunnar Reinhammar: Upprop – leta efter vityxne 
159 Anders Bohlin: Sphagnum kallas för vitmossor i Sverige 
160 Botaniskt nytt: Fina fynd 


Häfte 3 – PDF

Häfte 3
161 Ordföranden har ordet: Carl von Linné 300 år 

Gotländska lövmarker
162 Fabian Mebus, Oskar Kullingsjö & Karin Wågström: Värdefulla kulturpräglade lövmarker på Gotland 
163 Erik W. Ohlsson: Gotlandsänget och dess skötsel (Managing hay meadows on Gotland) 
173 Fabian Mebus: Lövmarkernas areal och utbredning på Gotland (Extent and distribution of deciduous woodland on Gotland) 
176 Svante Hultengren, Per Johansson, Hjalmar Croneborg & Niklas Lönnell: Hotad mångfald i Gotlands lövängar och lövängsrester (Threatened biodiversity in wooded hay meadows on Gotland) 
195 Oskar Kullingsjö: EU-projekt om rådgivning i gotländska lövmarker (Advice to landowners of deciduous woodlands on Gotland – experiences from an EU project) 

201 Torbjörn Lindell: Piggrör funnet i Baltikum (Calamagrostis varia found in Estonia) 
203 Sven Hansson: Georgia on my mind 
210 Botanisk litteratur: Botaniska utflykter i Bohuslän 
211 Emil Nilsson: Den evolutionära dragkampen mellan självsterilitet och självbefruktning (The evolutionary tug-of-war between obligate outcrossing and selfing) 
221 Martin Schmalholz: Finnögontrösten i Uppland och Västmanland (Euphrasia rostkoviana ssp. fennica in Uppland and Västmanland, SE Sweden) 
226 Alf Oredsson: Tio tyska björnbär på Lucerna (Ten German blackberries on Lucerna, SE Sweden) 
236 Ulla-Britt Andersson: Konflikt mellan floravård och bete på Öland 
237 Guldluppen 2006 
238 Föreningskonferensen 2006 
239 Rosexkursion till Skåne 
239 Inventeringsläger i Västerbotten 
240 Fina fynd 
240 Kalendarium


Häfte 4 – PDF

Häfte 4
241 Ordföranden har ordet: Kontrasternas sommar 
242 Ulla-Britt Andersson & Thomas Gunnarsson: Rysstarr – ny art för Sverige (Carexpraecox – first Swedish find) 
245 Sven Snogerup: Juncaceae iNorden I. Annuella Juncus-arter (The annual species of Juncus inNorden) 
256 Per M. Jørgensen & Louise Lindblom: Greta Sernander-DuRietz – Sveriges första kvinnligalavforskare (Greta Sernander-DuRietz – the first female Swedishlichenologist) 
261 Torbjörn Lindell: Finnsöselskallra på Gotland? (Is Rhinanthus osiliensis presenton Gotland?) 
263 Lars Olof Björn & Nils G. A. Ekelund: Koraller och zooxantheller – ett marint partnerskap (Corals andzooxanthellae – a marine partnership) 
271 Kerstin Nyström, Laila M. Karlsson & Per Milberg: En fyrtioårig fröbank i en före detta åker (Soil seed bankof weeds 40 years after cessation of cropping) 
277 Urban Gunnarsson: Spatelvitmossa,vår enda rödlistade vitmossa (Sphagnum angermanicum, the only red-listedpeat moss in Sweden) 
283 Martin Weih: De vackrahöstfärgerna avslöjar trädens effektiva retursystem (Autumn leafcolours reveal resource recycling in plants) 
290 Per Wahlén: Nyfynd av sällsyntaluserner i Halmstad (Four rare Medicago species inHalmstad, SW Sweden) 
293 Debatt: Den nyabevarandebiologin 
299 Debatt: Sphagnum borde heta torvmossa på svenska 
301 Jörg Brunet: Tistelsnyltrotpå ny lokal i Skåne (Orobanche reticulata found at a newsite in Skåne, S Sweden) 
302 Botaniskt nytt: Atlantiskhål-lav, halländskt floravårdspris 
303 Botaniskt nytt: Fina fynd 
304 Föreningsnytt: Fototävling 


Häfte 5 – PDF

Häfte 5
305 Ebbe Zachrisson: NaturreservatetHäverö Prästäng. Historik, skötsel och flora (The flora of Häverö Prästäng, Uppland, SE Sweden) 


Häfte 5 – PDF

Häfte 6
369 Ordföranden har ordet: Svenska Botaniska Föreningen 100 år 
370 Välkomna till Botanikdagarnapå Gotland! 
371 Åke Persson: Blomningsdynamikhos några orkidéer i Kirunatrakten (Flowering dynamics of ten orchid species innorthern Swedish Lapland) 
383 Alf Oredsson: Tolvsvenska Rubus-arter på Lucerna (Twelve Swedish Rubus species onLucerna, an islet outside Västervik, SE Sweden) 
393 Sven G Nilsson: Utmarksskogenförr i tiden – uppgifter från Linnés hembygd (The changing structure and tree composition in thetraditionally grazed forests in the parish of Stenbrohult, S Sweden) 
413 Roland Lyhagen: Jättespärgelsom odlad kulturväxt (The Swedish cultivation history of Spergulaarvensis ssp. maxima
418 Sanna Black-Samuelsson & Rachel E. Whiteley: Värna våra vackra vresalmar! Genetik som ettredskap i bevarandebiologin (Genetics as a tool in conservation biology – theEuropean white elm as a case study) 
424 Botanisk litteratur: Margaretas nya böcker 
426 Kurs iväxtfotografering 
427 Botanisk litteratur: Svensk fältflora 
428 Botanisk litteratur: Nationalnyckelns första mossvolym 
430 Botanisk litteratur: Skogsdynamik och arters bevarande 
433 Staffan Åström: Skogsfru –rapport om Årets växt 2005 (Epipogium aphyllum in Sweden – resultsof an inventory) 
436 Mats Ryden: Möte medskogsfrun 
437 Ulla-Britt Andersson: Estlandsresan 2006 
439 Hans Thulin: Botanikdagarnai Bohuslän 
443 Ulla-Britt Andersson: Rosor i Skåne 
444 Föreningsnytt: Föreningskonferens,Studerandestipendier 
444 Föreningsnytt: Kallelse tillSBF:s årsmöte 
445 Följ med tillIsland i sommar! 
447 Innehåll volym100