SBT volym 102 (2008)

Häfte 1 – PDF

Häfte 1
1 Ordföranden har ordet: Jag ser fram emot ett spännande år! 
Välkomna tillBotanikdagarna i Västergötland! 
3 Sebastian Kirppu, Bengt Oldhammer & Janolof Hermansson: Långt broktagel trivs bäst i orörd höjdlägesskog (Bryoriatenuis indicates old-growth spruce forests at high altitudes) 
5 Örjan Fritz: Unik lavflora ialléer vid Sperlingsholm i Halland (Unique lichen flora in avenues at Sperlingsholm,southwestern Sweden) 
19 Åslög Dahl, Kjell Bolmgren & Ola Langvall: Se klimatförändringen med egna ögon – görfenologiska observationer! (A proposal for a Swedish phenologicalnetwork) 
27 Jörg Brunet & Goddert von Oheimb: Almsjuka och mördarsniglar – dramatik i DalbySöderskog (Elm disease and hungry slugs: drastic vegetationchanges in Dalby Söderskog, a south Swedish deciduous forest) 
38 Botanisk litteratur: Nordic Lichen Flora, vol. 3 
39 Sanna Black-Samuelsson: Stress men ingen asymmetri hos trädplantor mednäringsbrist (Stress but no asymmetry in seedlings with limitednutrient supplies) 
43 Magnus Löf, Palle Madsen & John A. Stanturf: Restaurering av sydsvensk lövskog – några tankarkring ett nytt skötselkoncept(Restoration of broadleaved forests in southernSweden – some thoughts about a new management concept) 
52 Botanisk litteratur: Gotlands flora – en guide 
53 Sofie Nordström: Kinabalu – enbotanisk höjdpunkt (A visit to Mt Kinabalu, Borneo) 
59 Föreningsnytt: Studerandestipendier
60 Botanisk litteratur: Smålands flora ; Floran i Skåne 
63 Föreningsnytt: Föreningskonferens 8–9 mars ; Vattenväxtkursen 


Häfte 2 – PDF

Häfte 2
65 Ordföranden har ordet: Botanikintresset finns nog hos många 
66 Stig Högström: Stor skogsliljapå Gotland 1996–2005 (Cephalanthera damasonium on Gotland1996–2005) 
77 Mariette Manktelow: En utflykt tillLinnés Hammarby 1907 (An excursion to Linnaeus’ Hammarby in 1907) 
84 Botanisk litteratur: Floran i Munkfors kommun 
85 Daniel Udd & Håkan Rydin: Är vassen ett hot mot rikkärren? (Is Phragmites australis a threatto rich fens?) 
99 Föreningsnytt: Inventera iNorrbotten – sista chansen! 
100 Hans Rydberg: Checklista försvenska maskrosor (Checklist of Swedish species of Taraxacum
121 Botanisk litteratur: Botanikkens historie i Norge ; Massaker i ofrysdjungeln ; Gastekar och väckefuror 
126 Föreningsnytt: Föreningskonferensen2008 ; Guldluppen 2008 ; Ormbunkar i Dalsland – Temaexkursion ; Inventera på Öland! ; Ängsskära – Årets växt 2008 


Häfte 3/4 – PDF

Häfte 3-4
129 Ordföranden har ordet: Sverige brinner för mosippan 
130 Rune Svensson, Erling Jirle & Nils-Arvid Andersson: Brunkrissla åter i Sverige (Inulaconyzae re¬discovered in Sweden) 
135 Svante von Strokirch & Kerstin Wallström: Botanisk mångfald i Lövstabukten (Botanicalriches in the bay of Lövstabukten) 
147 Göran Wendt: Vikenbjörnbär,ett nytt krypbjörnbär (Rubus vikensis, a new species of thesection Corylifolii
153 Matti Leino & Lena Nygårds: Puggor och pelusker – svenska lokalsorter av ärt (Localcultivars of Pisum sativum in Sweden) 
163 Magnus Magnusson: Klintsnyltroteni Skåne (Orobanche elatior in Skåne,southernmost Sweden) 
177 Lars-Åke Flodin & Urban Gunnarsson: Vegetationsförändringar på mossar och kärr iHalland (Vegetation changes after five years on bogs andfens in south-west Sweden) 
188 Botanisk litteratur: Floran i Karlskoga kommun 
189 Gösta Olsson: Frösöblomsterunder 26 år (Effects on meadow vegetation after 26 years ofdifferent management) 
193 Alf Oredsson: Floransförändring i södra Östergötland 1972–1998 (Floristic changes over 26 years in southernÖstergötland, south Sweden) . Supplement: Tabell A1 med samtliga arter
206 Anders Bohlin: Linnea – Årets växt 2007 (Linnaeaborealis – Plant of the year 2007) 
208 Botaniskt nytt: Sök pengar urSBF:s jubileumsfond!; Inventera i Västerbottens län!; Fina fynd; Rapport tillEU om Sveriges natur 


Häfte 5 – PDF

Häfte 5
209 Ordföranden har ordet: Min spännande sommar med fältgentianorna och derasvårdare 
210 Ingvar Bergström & Gunilla Tochtermann: Trådviva i Piteå (Androsace filiformis, new for Sweden) 
211 Sören Svensson: Smällvedelnkvar i Ångermanland (Astragalus penduliflorus still inÅngermanland) 
212 Jörgen Grahn: Klittnattljus iBåstad (Oenothera ammophila found in itsnatural habitat in south Sweden) 
214 Jan Olof Nordenstam, Ingmar Tönnby & Ulf Larsson: Digiflora – enkel växtbestämning på nätet (Digiflora – aninternet-based key to flowering plants) 
217 Åke Widgren: Grovslinke – enförbisedd raritet? (Nitellatranslucens Characeae in Sweden) 
225 Göran Westerström: Floran i tresocknar i nordvästra Ångermanland (Vascular plants in northwestern Ångermanland,north central Sweden) 
262 Debatt: Vanlig då – mennu? 
263 Leif Runeson & Lennart Segerbäck: Prunkhallon är bofast i Skåne (Rubus spectabilis in Skåne,southernmost Sweden) 
265 Botanisk litteratur: Göteborgstraktens mossor nu kartlagda 
267 Barbro Risberg: Resan till Karelen 


Häfte 6 – PDF

Häfte 6
273 Ordföranden har ordet: Nästa år fyller naturvården i Sverige hundra år 
274 Sture Westerberg: Raggdrabafunnen i Torne lappmark (Third Swedish find of Draba subcapitata
277 Göran Mattiasson: Snyltrötter iSverige – en aktuell översikt (Broomrapes Orobanche inSweden) 
291 Ulla-Britt Andersson & Thomas Gunnarsson: Vinterfynd av snyltrot 
293 Claes Kannesten: Uddbräken –aktuella förekomster i Sverige (Present status of Polystichum aculeatum inSweden) 
296 Göran Mattiasson: Nya fynd avpraktnejlika i Skåne (New finds of Dianthus superbus inSkåne, S Sweden) 
297 Lars Olof Björn & Jan Bergström: Fotosyntesens evolution (The evolutionof photosynthesis) 
306 Botanisk litteratur: Margaretas nya böcker 
309 Sven Fransson: C. F.Hammarhjelm och hans manuskript om Värmlands flora (Carl FredrikHammarhjelm and his manuscript on the flora of Värmland) 
323 Hans Thulin: Botanikdagarnai Västergötland 
327 Ulla-Britt Andersson: Ormbunkskursen i Dalsland 
328 Botanisk litteratur: Växtnamn på många språk ; Magnifik flora över Nya Zeelands lavar ; Två nya värmlandsfloror 
333 Föreningsnytt: Följ med tillRumänien! ; Föreningskonferens; Kallelse; Generalregister 
335 Innehåll volym102