SBT volym 111 (2017)

Häfte 1 – PDF

Häfte 1
Innehåll
3 Ledare: Trädveteraner behöver vårt skydd [Stefan Grundström]
4 Mattias Iwarsson & Leena Lindén: Hängaplarna under lupp – prydnadsaplar med hängande grenar i Sverige och Finland Crab apples with hanging branches in Sweden and Finland
16 Roger Svensson, Åke Berg, Lisel Hamring, Cecilia Rätz & Michal Zhmihorski: Slåtterhävd i kraftledningsgator – en 13-årig studie Mowing in power-line corridors – effects on vascular plants over a 13-year period
29 Ingvar Svanberg: Jätteslide och rönnbärsbitter – postmodern etnobiologi om konst, matglädje och prepping Giant knotweed and rowanberry bitters. Post-modern ethnobiology on art, food inspiration and prepping
46 Göran Mattiasson: Hur sprider sig skärblad i Sverige? Status of Falcaria vulgaris (Apiaceae) in Sweden
54 Per Toräng: Från forskningsfronten: Undervattenspollinering
56 Ingemar Jonasson: Möten med växter: Maskrosor 20 maj 1999
58 Rolf Carstens: Särtrycket – bakgrunden till en älskad vers
60 Föreningsnytt: Årets växt 2017: Trolldruvor [Ulla-Britt Andersson]
61 Föreningsnytt: Årets mossa 2017: Hårnervmossa [Niklas Lönnell]
62 Föreningsnytt: Gotlands orkidéer för nybörjare; Stipendier till Botanikdagarna. 
63 Föreningsnytt: Inventera i Västerbottens läns södra fjällvärld; Inventera vita fläckar i Lule lappmarks skogsbygd; Inventera på egen hand i Pite lappmark i sommar; Rättelse.
64 Föreningsnytt: Välkomna till Botanikdagarna i Skåne!
Våra regionala föreningar: Föreningen Norrbottens flora
Framsidesbild: Sjögräset Thalassia testudinum pollineras av smådjur i havet >
Baksidesbild: Skärblad Falcaria vulgaris


Häfte 2 – PDF

Häfte 2
65 Innehåll
67 Ledare: Byte på ordförandestolen [Stefan Grundström & Eva Waldemarson]
68 Krister Larsson: Ginstheden – en hotspot för hotade arter Genista heaths in Sweden
81 Sebastian Sundberg, Thomas Karlsson, Ulla-Britt Andersson, Mora Aronsson, Margareta Edqvist, Per Flodin & Bengt Stridh: Validering av kärlväxtfynd i Artportalen på gång Validation of vascular plant reports in Artportalen, the Swedish species observation system PDF
90 Sebastian Sundberg: Hur går det för röd skogslilja och ryl? Present status for Cephalanthera rubra and Chimaphila umbellata in Sweden
105 Sebastian Sundberg: Upprop: Effekter av vildsvinsbök på floran 
106 Elin Götmark & Frank Götmark: Varför finns buskar? Biologi och matematik i skön förening Why be a shrub?
117 Rune Gerell: Fläcklungört i Sverige Pulmonaria officinalis in Sweden
120 Sofia Lund: Utdött åkerogräs återfunnet Avena strigosa found in NW Skåne, southernmost Sweden
122 Åke Widgren: Hasselstads våtmark – en vass växtlokal Bidens frondosa found in Blekinge, SE Sweden
127 Föreningsnytt: Alger i fokus på SBF:s föreningskonferens [Bengt Carlsson]
127 Föreningsnytt: Två guldluppar i år! 
128 Föreningsnytt: Unga botanikdagar i Nävekvarn 16–18 juni 2017; Inventeringsläger för Dalarnas flora i Älvdalen 10 –15 juli; Växtinventeringar i landskapet Norrbotten; Följ med på De Vilda Blommornas Dag söndagen den 18 juni! 
Våra regionala föreningar: Lunds Botaniska Förening 
Framsidesbild: Ginsthed vid Vessingesjön i södra Halland
Baksidesbild: Röd skogslilja Cephalanthera rubra


Häfte 3-4

Häfte 3-4
129 Innehåll
131 Reflexion: Styrelsen får tillökning [Johanne Maad & Stefan Andersson]
132 Kåre Bremer: Ett återbesök på Björkskär – en ö i den maritima lövzonen i Stockholms skärgård Björkskär and the maritime deciduous zone revisited.
140 Per Wramner, Kjell Wester, Susanne Backe, Urban Gunnarsson & Niklas Hahn: Palsmyren Mannavuoma – förändringar under ett halvsekel Changes during half a century in the palsa mire Mannavuoma, northernmost Sweden
152 Erik Sjögren & Mariette Manktelow: Mossor vid Linnés Hammarby Bryophytes in Linnaeus’ Hammarby
162 Jan A. G. Lundqvist: Nipsippan i Ångermanland – har den någon framtid? Pulsatilla patens in Ångermanland, Sweden – does it have a future?
187 Sebastian Sundberg: Dramatisk nedgång i antalet lokaler för slåttergubbe – resultat från floraväkteri i tre sydsvenska provinser Drastic decrease of Arnica montana i S Sweden
192 Bengt Jonsell: Korsblommiga släkten i den nordiska floran. 1. Nasturtium och Rorippa Flora Nordica: Nasturtium andRorippa English version PDF
211 Åke Andrén-Sandberg: Skvattram – lysbloss långt bort i skogen
214 Niklas Lönnell: Grön sköldmossa – ökar i norr och minskar i söder? Substrate choice and present status of Buxbaumia viridis in Sweden
222 Ingemar Jonasson: Möten med växter: Hatay 18 april 1992
224 Föreningsnytt: Premiär för danskt botanikpris
Våra regionala föreningar: Östergötlands naturalhistoriska förenings botanikgrupp
Framsidesbild: Sumpfräne Rorippa palustris
Baksidesbild: Natt och dag Melampyrum nemorosum


Häfte 5 – PDF

Häfte 5
225 Innehåll
227 Reflexion: Ständigt denne Sterner… [Ulla-Britt Andersson]
228 Ingvar Backéus: Dynamik och evolution på de östafrikanska bergen Plant dynamics and evolution on the East African mountains
240 Veronika A. Johansson, Anna Lundell & Ove Eriksson: Mykoheterotrofa växter med världens minsta frön – en studie av svenska pyrolaväxter och tallört Ecology of ericaceous mycoheterotrophs in Sweden
264 Bengt Jonsell: Lars Levi Læstadius – botanist i norr Lars Levi Læstadius – the botanist
277 Barbro Risberg: Botanikdagarna i Skåne
283 Nordic Lichen Flora 6
284 Bengt Oldhammer: Brokirisen under spridning i Dalarna Iris versicolor increasing in the province of Dalarna, central Sweden
286 Mats Wirén: Gulört – ny art för Norden First Nordic find of Blackstonia perfoliata (Gentianaceae)
289 Ebbe Zachrisson: Småtörel – en jätteförekomst i Uppsala Large population of Euphorbia exigua found in Uppsala, SE Sweden
290 Mats Rydén: En nutida renässansmänniska [Grundström: Sei una mosca bianca. Berättelsen om trollmålaren Rolf Lidberg]
291 Per Milberg: Dryckesväxter [Stewart: The drunken botanist: the plants that create the world’s great drinks]
292 Föreningsnytt: Ulla-Britt Andersson: Smörbollar var Årets växt 2016
Våra regionala föreningar: Biologiska sällskapet i Oskarshamn
Framsidesbild: Dikesskräppa Rumex conglomeratus
Baksidesbild: Smal käringtand Lotus tenuis


Häfte 6 -PDF

Häfte 6
293 Innehåll
294 Reflexion: Botanik för fågelskådare [Eva Waldemarson]
295 Christoffer Pencak & Erik Ljungstrand: Selleristäkra funnen på Hisingen Oenanthe javanica found on the island of Hisingen, southwest Sweden
305 Lars Arvidsson & Ola Hammarström: Flyttning av träd – en metod att rädda hotade lavar Moving trees – a method to save their rare corticolous lichens
312 Torbjörn Tyler: Nyheter bland svenska stångfibblor Novelties in Swedish Pilosella
331 Johan Bergstedt, Anna-Lena Axelsson, Jesper Karlsson, Johanna Lönander, Lina Törnqvist & Per Milberg:Förändringar i Eklandskapet 1927 till 2013: i den första riksskogstaxeringens fotspår The first Swedish National Forest Inventory revisited: changes between 1927 and 2013
344 Ulla-Britt Andersson & Thomas Gunnarsson: Kotula – en invasionsart i drönarperspektiv Recent expansion of Cotula coronopifolia (Asteraceae) on Öland, SE Sweden
348 Tomas Hallingbäck: Exkursionen till Vadehavet
351 Peter Ståhl: Till minne: Anders Delin (1935–2017)
353 Mats Rydén: De viktiga namnen [Wright: The naming of the shrew]
354 Bengt Jonsell: Orkidéer i Europa [Mossberg & Ærenlund Pedersen: Orkidéer i Europa]
356 Föreningsnytt: Välkommen på föreningskonferens i Uppsala 10 –11 mars tjugohundraARTon!; Kallelse till SBF:s årsmöte 
Våra regionala föreningar: Uddevalla Botaniska Förening 
Framsidesbild: Kotula Cotula coronopifolia breder ut sig på strandängarna på östra Öland 
Baksidesbild: Strandkrypa Lysimachia maritima