SBT volym 113 (2019)

Häfte 1
Innehåll
3 Reflexion: I Sterners fotspår mot en ny flora [Ulla-Britt Andersson]
4 Thomas Karlsson & Magdalena Agestam: Nytt om nordiska kärlväxter 2015–2018 Novelties in the vascular plant flora of Norden during 2015–2018
46 Lars Hedenäs: Gömd och oftast glömd biodiversitet – en inblick i det som döljer sig under artnivån Hidden and often forgotten biodiversity – insights into what happens below the species level 
32 Ingvar Backéus: Om São Tomé, begonior och öar i havet On São Tomé, begonias and island gigantism
62 Stefan Grundström: Strövtåg på Java Impressions from Java 
80 Böcker: Fantastisk bok om vitmossor (Laine, J. m.fl.: Sphagnum mosses. The stars of European mires) [Lars Ericson]
82 Föreningsnytt: Inventeringsläger för Dalarnas flora i trakten av Fredriksberg 14 –20 juli; Projekt SBF:s växtatlas: Inventering av vita fläckar i Lule lappmarks skogsbygd 22–27 juli; Nordisk botanisk resa till Åland; Stipendier till Botanikdagarna
83 Föreningsnytt: Årets växt 2019: En trio tätörter [Ulla-Britt Andersson]
84 Föreningsnytt: Välkomna till Botanikdagarna i Härjedalen!
Botaniska föreningar: Floraväktarna 
Framsidesbild: Brunkrissla Inula conyzae 
Baksidesbild: Fjälltätört Pinguicula alpina

Häfte 2
85 Innehåll
87 Reflexion: Sveas skog [Eva Waldemarson]
88 Magnus Lidén: Vad ska växten heta? Om reglerna kring den botaniska namngivningen Botanical nomenclature – an introduction
98 Bengt Oldhammer, Kjell Hedmark & Peter Turander: Svämskogar och isdämningar längs Unnån Flooded forests and ice dams along the Unnån river, province of Dalarna, C Sweden
104 Hans Rydberg: Fläckmaskrosor i Sverige Taraxacum sect. Naevosa in Sweden
127 Barbro Risberg: Blommor i Altaj och nordvästra Mongoliet
134 Erik de Vahl, E. & Ingvar Svanberg: ”En outhärdlig löklukt” – Vilken slags lök tuggade allmogen i Dalarna under gudstjänsterna? “An unbearable smell of onions” – What kinds of onions were eaten by the peasantry in Dalecarlia during church services?
147 Föreningsnytt: Redaktör sökes till SBT
148 Böcker: Vår nordiska flora i ny upplaga [Erik Ljungstrand]
152 Föreningsnytt: Natur och kultur på SBF:s föreningskonferens [Bengt Carlsson] Våra regionala föreningar: Västerbottens Läns Botaniska Förening
Framsidesbild: Vänderotssläktingen Patrinia sibirica 
Baksidesbild: Vätteros Lathraea squamaria