Sensationellt återfynd, naturskogar och Drevfjällens naturreservat i senaste SBT

Tallen är målad av illustratören Per Axell. Klicka här om du vill få Svensk Botanisk Tidskrift hem till dig.

Vill du veta hur det gick till när luddmålla återupptäcktes efter att ha ansetts vara nationellt utdöd i hundra år? Eller är du intresserad av var det finns skogar med höga naturvärden kvar i Sverige och hur diskussionerna har gått i Skogsutredningen kring dessa? I senaste häftet av Svensk Botanisk Tidskrift kan du läsa om detta och mycket mer.

Leif Öster är en flitig skogsdebattör och har suttit med i Skogsutredningen som lämnades in till regeringen i slutet av november. Nu kan du läsa om hans tankar kring skyddsvärda skogar och skogsbruk i en intervju skriven av Emil V. Nilsson här.

Drevfjällen är ett drygt 33 000 hektar stort fjällnära vildmarksområde i norra Dalarna. Nu kan du läsa om hur området varit sammanflätat med uppkomsten av Dalarnas Botaniska Sällskap och att det troligen går att göra spännande botaniska fynd i området än idag. Läs artikeln här.

I den senaste rödlistan anges luddmålla som nationellt utdöd, men det hindrade inte Per Wahlén, Lars Stibe och Kirsten Malmström att återfinna växten vid Löftaåns mynning sommaren 2020. Alla tre är verksamma i Hallands Botaniska Förening. Läs om hur fyndet gick till här.

Dessutom kan du läsa om varför det nu finns fler rödlistade svampar, om hur Sebastian Kirppu hittade en riktigt gammal tall, om att också vresalmen är akut hotad, om nya kärlväxtarter upptäckta i Sverige 2019 och mycket mer i det nya häftet!

Här finns hela innehållsförteckningen för SBT 114:6 (2020).

Så här gör du för att få Svensk Botanisk Tidskrift hem till dig.