Stensjö by: mot en biologisk mångfald som på 1800-talet

Forskaren Sara Cousins följer upp hur växterna svarar på en restaurering av utmarksbetet på Stensjö by utanför Oskarshamn. I den här filmen visar hon oss runt de olika gräsmarkerna som finns på inägor och utmark runt den oskiftade Stensjö by utanför Oskarshamn. Hon förklarar hur viktiga de betande nötkreaturen är för att transportera frön mellan olika områden men också hur viktigt det är att låta djuren beta på rätt sätt. Läs mer om arbetet i Svensk Botanisk Tidskrift.

Låt Sara Cousins guida dig runt inägor och utmark runt Stensjö by och se hur man arbetar med att få tillbaka 1800-talets landskap där.