Svensk Botanisk Tidskrift

Vill du få Svensk Botanisk Tidskrift hem till dig? Klicka här!

Tidskriften har en populärvetenskaplig inriktning med notiser, reportage och artiklar om svensk botanik. Målgruppen för tidskriften är de amatörbotanister som får den genom sitt medlemskap i föreningen samt yrkesverksamma inom universitet, länsstyrelser, kommuner och naturkonsulter som prenumererar på tidskriften.

Tidskriften tar upp artbestämning, ekologi och naturvård, anmärkningsvärda artfynd, inventeringar, växtgeografi, växtfysiologi och evolutionsbiologi i vid bemärkelse inom de nordiska länderna men framför allt Sverige. Ofta handlar det om kärlväxter och deras biotoper, men även mossor, lavar, svampar och alger ingår. Läs om hur du kan prenumerera här.

Svensk Botanisk Tidskrift har getts ut sedan 1907 och ägs av Svenska Botaniska Föreningen. Tidskriften utkommer med fyra nummer per år, sammanlagt ca 350 sidor inklusive digital publicering.

Är Du intresserad av att skriva i SBT?
Läs gärna våra författarinstruktioner som finns här. Tag gärna kontakt med redaktören, Emil V. Nilsson, emil.v.nilsson, telefon 072 – 512 10 40.

Läs mer om de senaste fyra numren:


Äldre utgivning finns digitalt.

Svensk Botanisk Tidskrift publiceras digitalt på DIVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet), 2 år efter utgånget publikationsår.  Tidningarna är upplagda som hela häften. Du hittar dessa här: www.diva-portal.org

Generalregister och instruktioner på hur du enklast söker rätt på artiklar hittar du under ”Sök artiklar” i listan till höger.


Publiceringsplan/utgivningsdatum 2023
Nr 1: 27/2, nr 2: 2/5, nr 3: 2/10, nr 4: 11/12