Svensk Botanisk Tidskrift

svensk-botanisk-tidskrift-omslagSvensk Botanisk Tidskrift har getts ut sedan 1907 och ägs av Svenska Botaniska föreningen. SBT utkommer med sex nummer per år, varav ett (nr 3-4) är ett dubbelnummer, sammanlagt ca 350 sidor. Ungefärliga utgivningsdatum under året är 15/2, 15/4, 15/6, 15/10 och 15/12.

I SBT presenteras originalarbeten och översiktsartiklar av intresse för nordiska botanister, framför allt i systematik, floristik, växtgeografi, ekologi och naturvård.

Hitta artiklar i SBT
Du kan söka efter artiklar i SBT genom att använda dig av sökfunktionen.
Det senaste generalregistret, som täcker åren 1987-2006, kan hämtas hem som ett sökbart PDF-dokument.
Innehållsförteckningar för de senaste årens häften, samt PDF-filer för artiklar äldre än två år, hittar du i SBT arkiv.
Vill du köpa ett häfte beställer du dem via vår webbutik.

Är Du intresserad av att skriva i SBT?
Läs gärna våra författarinstruktioner som finns här. Tag gärna kontakt med redaktören, se adress och telefonnummer i spalten till höger!

Prenumeration
Prenumeration på Svensk Botanisk Tidskrift ingår i medlemsavgiften till Svenska Botaniska Föreningen. Medlem blir du enklast genom att registrera dig här. Du kan också kontakta kansliet.

Köp av enstaka häften
Enstaka häften kostar 75 kr, vid köp av fler än 25 häften är priset 25 kr styck. Häften äldre än två år kostar 10 kr styck. Vid beställningar som understiger 100 kr tillkommer en administrativ avgift på 20 kr.

Generalregister
Det senaste generalregistret kan beställas från föreningens kansli. Det omfattar volymerna 81–100 (1987–2006) av Svensk Botanisk Tidskrift och är sammanställt av Staffan Åström och Bengt Carlsson.

I boken finns register över alla författare och artiklar som medverkat i tidskriften, all recenserad litteratur, samt ett omfattande art­register, väldigt användbart för den som är på jakt efter gamla uppgifter om en viss art. Dessutom finns ett landskapsregister. Boken är på 192 sidor.

Generalregistret kostar 100 kronor plus porto och beställs från kansliet (adress se ovan). Registret kan också hämtas hem som en sökbar PDF.

Ett antal av de tidigare fyra generalregistren (1907–26, 1927–46, 1947–66, 1967–86) finns ännu i lager. Beställ dem för 30 kr styck, eller köp alla fem böckerna för rabatterat pris, 200 kr plus porto.