Upprop – skydda den Svenska skogen nu!

Forskare och organisationer i internationellt upprop för svensk skog

Idag när EUs skogs­direktörer träffas i Sverige går 260 forskare, samiska organisationer och mer än 60 miljöorganisationer – som tillsammans företräder millioner engagerade medlemmar – samman med krav om att skydda EU:s naturarv i norr.

På swedishforestvision.org presenterar vi en holistisk vision för hur svenskt skogsbruk och svensk skogspolitik måste förändras:

1) Implementera ett omedelbart avverkningsmoratorium i alla skogar med identifierade naturvärden.

2) Skydda och restaurera skog i linje med EU:s art- och habitatdirektiv, strategin för biologisk mångfald, skogsstrategin samt FN:s konvention om biologisk mångfald, senast till år 2030.

3) Skydda den fjällnära skogen – Skandinaviens gröna bälte.

4) Ställ om skogsbruket till ett naturnära skogsbruk.

5) Begränsa produktionen och konsumtionen av biomassa inom de planetära gränserna.

Svenska Botaniska Föreningen är en av de miljöorganisationer som skrivit under uppropet.
Läs mer om uppropet i länken nedanför.

Läs mer här: https://skyddaskogen.se/forskare-och-organisationer-i…/