Vilda Växter nr 4 är ute!

Vilda Växter nr 4

Ett nytt nummer av Svenska Botaniska Föreningens tidskrift Vilda Växter är nu på väg ut till prenumererande medlemmar. Här kan du bland annat läsa om Darwins intresse för blommor. I flera decennier ägnade han sig åt botaniskt forskningsarbete. Han studerade bland annat blommans funktion vid befruktning, orkidéer, insektsätande växter och klätterväxter. Vi fortsätter artikelserien om botanik i storstäder. Den här gången är det huvudstadens grönska som står i fokus. Håkan Pleijel har återbesökt äldre lokaler för klockgentiana och alkonblåvinge i Västsverige och ger oss en insiktsfull beskrivning av ett landskap i förvandling. Detta och mycket annat finns att läsa i tidskriften. 

/Sofia

Innehåll:

Storstadsbotanik i Stockholm – botaniska utflyktsmål i huvudstaden.

Blåbär borgar för mångfald – en viktig växt att värna.

Inbjudan till botanikdagar i Västerbotten.

Darwins intresse för blommor – ett stycke botanisk historia.

Klockgentiana, alkonblåvinge och ett landskap i förvandling.

Ull och snip – en guide till alla svenska arter.