Vilda Växter

Vilda Växter är en lite enklare tidskrift för dig som är botaniskt intresserad. Vår ambition är att tidskriften ska tilltala alla som är nyfikna på vilda växter, nybörjare såväl som mer inbitna botanister. Tidskriften publicerar notiser, artiklar och reportage om vilda växter och botanik. Syftet är att sprida kunskap om och öka intresset för svensk botanik.

Vilda Växter ges ut av Svenska Botaniska Föreningen (SBF) och utkommer med fyra nummer per år. Läs mer om hur man blir medlem här.

Vill du skriva i Vilda Växter?

Om du vill skriva i Vilda Växter eller bidra med bilder till tidskriften så är det varmt välkommet. Det kan vara korta notiser eller längre artiklar om något botanikrelaterat ämne. Ta gärna kontakt med redaktören. Du kan också ställa frågor eller ha synpunkter på innehållet. Tillsammans kan vi göra en ännu bättre tidskrift.

Redaktör
Sofia Lund
E-post: sofia.lund@svenskbotanik.se
Telefon: 070-645 10 83

Publiceringsplan/utgivningsdatum 2024
Nr 1: 11/3, nr 2: 11/6, nr 3: 16/9, nr 4: 9/12


Senaste numret


Tidigare nummer

Vilda växter publiceras digitalt 2 år efter utgånget publikationsår.  Tidningarna är upplagda som hela häften.

Du hittar dem via länken nedan eller på DiVa (Digitala vetenskapliga arkivet) www.diva-portal.org