2007: Anders Bertilsson

Anders Bertilsson bor i Mullsjö, Västergötland. Under sitt yrkesverksamma liv har han arbetat som ingenjör i bl. a. Afrika och Saudiarabien. Han är skogsägare och bor ute i skogen vilket passar en botanist och naturvän.

Anders har varit initiativtagare till och en sammanhållande kraft i framtagandet av Västgötafloran och har varit den som kunnat även alla svåra arter. Knepiga botaniska områden t ex grupperna fibblor och maskrosor har särskilt attraherat honom. Dessutom är Anders en fältbotanist av stora mått med goda kunskaper om markhistoria och en speciell förmåga att ”läsa av landskapet”. Han är heller inte främmande för svamparna i naturbetesmarker. En särskild tillgång är Anders kritiska sinnelag. Han kräver belägg för svårbestämda arter

Anders är till sin natur mycket hjälpsam. Förutom stöd till vännerna i Västergötland så har han varit med och hjälpt till med bl. a. herbariegenomgångar för andra landskapsfloraprojekt. Vid SBF:s botanikdagar är Anders en omtyckt deltagare genom sitt öppna frikostiga sätt att hjälpa mindre kunnig medvandrare i skogar, berg och dalar.