2008: Gun Ingmansson

Guldluppen 2008 gick till gotlandsbotanisten Gun Ingmansson. Gun har ett brett naturintress eoch har under många år tillhört de ledande inom den gotländska botaniken. Hon har hållit i trådarna för flera botanikdagar, inventerat många rutor för den kommande floran och är en av författarna till den nyutkomna utflyktsguiden.

Gun har också lett mängder av uppskattade exkursioner i Gotlands Botaniska Förenings regi -där hon även är sekreterare – och inventerat rödlistade arter för länsstyrelsen. Gun är lätt att komma i kontakt med och är mycket hjälpsam, alltid beredd att åta sig arbete när något behöver göras.