2015: Lennart Persson

2015 års Guldlupp har tilldelats

* en verkligt pålitlig klippa, en kunnig och väldigt seriös person med erfarenhet,
* en botanist som arbetat och arbetar på hög nivå med att kartlägga Sveriges Flora,
* en botanist som i många år inventerat lappmarker i norr och småländska höglandet i söder,
* en botanist som gjort en beundransvärd insats!

* en man som jobbar i det tysta utan att göra så mycket väsen av sig och som Föreningen vill uppmärksamma och uppmuntra genom att tilldela honom utmärkelsen 2015 års Guldlupp.

Han ger sig i kast med alla rutor med samma entusiasm oavsett biotoper. Hans motto är ”En ruta är en ruta!” En amatör i ordets bästa bemärkelse!