2016: Charlotte Wigermo

Mottagaren av årets Guldlupp har enträget arbetat för floraväkteriet  och åkt landskapet runt och letat sällsyntheter, anordnat exkursioner och läger  och räknat växter. Det vore intressant att veta hur många växter hon räknat. Dessutom har hon inspirerat många att bli floraväktare kanske framför all genom årens Floraväktarkonferenser. Hon har också bidragit med olika sammanställningar i Botaniska notiser avseende rödlistade växter.

För att göra det unika materialet publikt har hon tillsammans med några andra ägnat dagar och nätter och ytterligare nätter åt att överlista ” Nya artportalens” alla buggar och lyckats. Dataläggningen av landskapets många floraväktarlokalerlokaler har varit mycket omfattande men det är ovärderligt att det unika materialet nu finns tillgängligt, för det som inte finns på nätet finns inte.