Skip to main content

Floraväktarna

Floraväktarläger Västergötland

De här dagarna kommer vi att utgå från Sjötorps vandrarhem vid Göta kanal. Vi träffas där måndag kväll för en introduktion. Under tisdag till torsdag delar vi upp oss i smågrupper och inventerar så många lokaler vi hinner med.

Under lägret kommer vi att ägna oss framför allt åt liten färgginst. Den har sin huvudsakliga utbredning i Mariestad, Töreboda och Gullspång kommuner. Där växer den ofta längs vägkanter och längs kanalen så det är relativt enkel terräng att inventera i. En del sträckor kanske går att söka av från cykel.

Anmälan

Sista dagen för anmälan till Västergötland är 1 maj. Antalet platser är begränsade, så vänta inte för länge.

Svenska Botaniska Föreningen står för boende och ersätter resekostnader som uppstår under fältdagarna.