Skip to main content

Svensk Botanik

Kurser

Lär dig använda nycklar inom botaniken

Kurs i nyckling
våren 2024

Vill du förbättra din förmåga att använda bestämningsnycklar för att kunna bestämma vilda växter? Denna kurs i nyckling är skräddarsydd för dig. Under tre tisdagskvällar våren 2024 – den 23 april, 7 maj och 14 maj – kommer vi att fördjupa oss i användningen av nycklar, både i tryckta floror och digitala resurser som ”Botaniska nycklar” tillgängliga via Botanikportalen.

Kursen sträcker sig från 18.30 till 21.00 med en kort paus mellan 19.45 och 20.00. För att delta behöver du ha tillgång till en lupp och åtminstone en botanisk flora, såsom Mossberg – Stenberg: ”Svensk Fältflora”. Om du har fler floror är det en fördel!

Bli med och fördjupa dina kunskaper i botanisk nyckling för en djupare förståelse av växtriket. Anmäl dig nu för att säkra din plats och ta din botaniska kunskap till nästa nivå!

Foto: Maria van der Wie