Skip to main content

Utforska gräs, halvgräs och tågväxter

Gräskurs - eventbild - Maria van der Wie

Vill du fördjupa dig i världen av gräs, halvgräs och tågväxter? Denna kurs ger dig möjligheten att utforska dessa fascinerande växtfamiljer som spelar en avgörande roll i naturen och för både människor och djur.

Under denna kurs kommer vi att undersöka de karakteristika som definierar gräs, halvgräs och tågväxter, samt viktiga detaljer i deras struktur och funktion. Vi kommer även att lära oss att använda nycklar för identifiering och bekanta oss med vanliga och betydelsefulla arter som finns i stora delar av Sverige.

För att delta behöver du tillgång till en lupp och åtminstone en källa, såsom Mossberg – Stenberg: ”Svensk Fältflora”. Vi kommer att träffas under tre tisdagskvällar: den 21 maj, 4 juni och 11 juni, från kl. 18.30 till 21.00 med en kort paus mellan 19.45 och 20.00.

Anmäl dig nu och följ med på en spännande resa genom världen av gräs, halvgräs och tågväxter, där vi förhoppningsvis kommer att utforska tidiga fryle-arter, tidiga gräs och många blommande starr-arter!