Atlasläger 2021

Odonvide Salix myrtilloides, en art som rapporterades flitigt under förra årets inventering av vita fläckar i Lappland. Fotograf: Patrik Engström.

Inventeringsläger inom SBF:s Atlasprojekt i sommar

I år blir det två läger inom Svenska Botaniska Föreningens Atlas-projekt ”Vita fläckar-inventeringen” dels ett i västra Jämtland och ett i nordvästra Lule Lappmark. Inventeringarna av de dåligt kända områdena i norra Sverige är tänkt att intensifieras de kommande åren med minst två inventeringsläger per sommar. Planeringsarbetet och inventeringarna leds av föreningens Atlasgrupp.

Inventering av kärlväxter i västra Jämtland 18–24/7

Inventeringslägret samordnas med Jämtlands Botaniska Sällskap (JÄBS). Vi kommer att inventera i västra Jämtland med Kolåsen som bas under perioden 19–23 juli. Förläggning blir på Kolåsens Fjällhotell (vandrarhemmet) med samling på kvällen den 18 juli, och rummen är bokade t.o.m. den 24 juli. Boende och bilresor under inventeringen bekostas av JÄBS och SBF.

Inventering av kärlväxter i nordvästra Lule Lappmark 24–31/7

Med Ritsems vandrarhem som bas kommer vi att inventera områdena mellan Ahkájávrre och Siiddasjávri, det vill säga det nordvästligaste hörnet av Lule lappmark. Ett område som ytterst få botanister besökt. Samling i Ritsem (vandrarhemmet) den 24 juli för genomgång. Delar av inventeringen kommer att ske i baslägerform till fjälls. Återsamling och avslutning kvällen 30 juli och avfärd morgonen den 31 juli. Boende och transporter under inventeringen bekostas av Länsstyrelsen i Norrbotten och SBF.

Ange namn, mobilnummer, vilka dagar ni deltager, samt om ni har tillgång till bil vid anmälan. Närmare information skickas ut till de som anmäler sig. Frågor om lägren kan ställas till Lars respektive Mora på nedanstående E-post adresser.

Anmälan skickas senast 18 juni till:

Jämtlands lägret: Lars Fröberg, E-post: larsfroberglund@gmail.com

Lule lappmarks lägret: Mora Aronsson e-post: Mora.Aronsson@svenskbotanik.se