Backnejlika

Diantus deltoides

Backnejlikan med sina rosa-röda blommor visar sig främst under perioden juni-augusti.  Den är ganska vanlig från Skåne och upp till Medelpad men är mindre vanlig längre norr ut. 

Artnamnet deltoides kommer från grekiskans delta(trekantig) och syftar på kronbladens form. 

Källa: Virtuella floran 2020