Botanikkurs 2022 frågor

Botanikkurs 2023 – kurssida

Innehåll Kursledare Gunnar Björndahl har ett förflutet som lektor i biologi och naturkunskap vid gymnasieskolan i Karlstad (nu bosatt i Arboga), och har dessutom hållit ett stort antal studiecirklar i grundläggande botanik.Har ni frågor om gällande kursens innhåll eller något som tagits upp på föreläsningarna – hör av er till:gunnar.bjorndahl@svenskbotanik.se Välkommen på Botanikkurs! Denna sida…

Botanikkurs 2022 – kurssida

Innehåll Kursledare Gunnar Björndahl har ett förflutet som lektor i biologi och naturkunskap vid gymnasieskolan i Karlstad (nu bosatt i Arboga), och har dessutom hållit ett stort antal studiecirklar i grundläggande botanik. Har ni frågor om gällande kursens innhåll eller något som tagits upp på föreläsningarna – hör av er till:gunnar.bjorndahl@svenskbotanik.se Välkommen på Botanikkurs! Denna…

Svar på frågor: 24 mars

Här nedanför hittar ni svaren på de frågor som ställdes under kursens första föreläsningstillfälle 24 mars.

Arboga 220326
Hälsningar Gunnar B