Skip to main content

Blåsippa

Hepatica nobilis

Hepatica nobilis

Blåsippa

Blåsippa, eller Hepatica nobilis, är en flerårig ört som tillhör familjen ranunkelväxter (Ranunculaceae) och är en välkänd vårblomma i Sverige.

Blåsippan trivs bäst på kalkrik och väldränerad skogsmark. Den föredrar glesa skogar där ljuset filtreras genom trädkronorna.  Den kan också hittas på öppen skogsmark och i hagmarker, buskage. Den blommar tidigt på våren, från februari till maj, beroende på lokala klimatförhållanden.

Blommorna är vanligvis blå men vita och rosa båsippor förekommer också. Blomman är två till tre centimeter bred med sex till tio kronblad. De har en tydlig, stjärnformat utseende. Bladen är vintergröna, njurformade till rundade, och är djupt treflikiga. De är mörkgröna på ovansidan och något rödbruna på undersidan. Bladen sitter på långa, håriga skaft.

Växten har en kraftig jordstam (rhizom) som gör att den kan sprida sig vegetativt.

Blåsippan finns i stora delar av Europa, från södra Skandinavien till Medelhavsområdet och österut till Ryssland. I Sverige är den vanlig i södra och mellersta delarna av landet, men mer sällsynt i norr.

Traditionellt har blåsippan använts inom folkmedicin för att behandla olika åkommor som leversjukdomar och hudproblem.

Foto: Canva, Illustration: C.A.M Lindman, Bilder ur Nordens flora