Skip to main content

Sälg

Salix caprea

Sälg

Sälg, eller Salix caprea, är ett lövträd som tillhör familjen videväxter (Salicaceae).

Sälgen blommar tidigt på våren, vanligtvis i mars till april, innan bladen spricker ut. De gulaktiga blommorna sitter i täta, upprätta hängen (kallas också videkissar), där de hanliga blommorna är mer iögonfallande med sina gula ståndare, medan de honliga blommorna är mer gröna och oansenliga.

Sälgen är en så kallad tvåbyggare, som har hon- och hanblommor på olika träd. Sälgens tidiga blomning gör att den under tidig vår är en mycket viktig födokälla för insekter.

Bladen är ovala till äggrunda, fem till tio centimeter långa, med en nästan slät kant. De är mörkgröna på ovansidan och har en ljusare, ofta något hårig undersida.

Sälgens bark är gråbrun och slät hos yngre träd, men blir mer fårad och grov med åldern. Grenarna är ofta något krokiga och har en tendens att sprida sig brett.

Sälgen är ett vanligt trädslag i många skogar. Den är inte beståndsbildande och trivs bäst i öppna skogsmark och i bryn. De dunförsedda frukterna gör att sälgen sprids lätt och etablerar sig på all öppen störd mark.

Sälgen vanlig över hela landet.

 

Foto: Canva, Illustration: C.A.M Lindman, Bilder ur Nordens flora