Skip to main content

Vitsippa

Anemone nemorosa

Vitsippa

Vitsippa, eller Anemone nemorosa, är en flerårig ört som tillhör familjen ranunkelväxter (Ranunculaceae).

Vitsippan har enkla, stjärnformade blommor med sex till åtta kronblad som vanligtvis är vita, men de kan ibland ha en svag rosa eller blåaktig nyans. Blommorna är två till fyra centimeter breda. Stjälken är tunn och hårig och upp till 15 centimeter hög. Bladen är flikiga och trefingrade, och  sitter i kransar på mitten av stjälken.  Vitsippan förekommer ofta i stora mängder så att bladen bildar ett glest täcke på marken.

Vitsippan trivs allra bäst i mullrik löv- och blandskog, men vitsippor är vanliga även på öppen fuktig mark och i barrskog. Den föredrar fuktig, näringsrik jord som är väldränerad.

Vitsippan blommar tidigt på våren under mars till maj, beroende på klimatet. Dess tidiga blomningstid gör den särskilt viktig för bin och andra insekter besöker blommorna för pollen.

Vitsippan är vanlig i stora delar av Europa och Asien. I Sverige är den vanlig från Skåne till södra Norrland. I stora delar av Norrlands inland saknas vitsippor men de sprider sig lätt om de inplanteras.

 

Foto: Canva, Illustration: C.A.M Lindman, Bilder ur Nordens flora