Floravård

Svenska Botaniska Föreningen har länge haft ett stort engagemang för floravårdsfrågor och många är timmarna som har spenderats på inventeringar och skrivelser genom åren.

Från tidigt 2000-tal ökade styrelsens fokus på floravårdsarbetet med bland annat Natura 2000, som rör skyddsområden och åtgärdsprogram för hotade arter, ett projekt som Naturvårdsverket ansvarar för och länsstyrelserna sköter. Föreningen samarbetar med Naturvårdsverket och ArtDatabanken gällande Artportalen, en plattform för rapportering och kartering av svenska växter.

Floraväktarna är en av våra största verksamheter och Sedan 2005 har föreningen även ansvarat för samordningen av Floraväktarna nationellt på uppdrag av Artdatabanken.
Floraväktarna är ett nätverk av naturintresserade personer som är med och bevakar och ökar kunskapen om våra hotade växter, i första hand kärlväxter.

I dag engagerar sig föreningen i nationellt viktiga floravårdsfrågor samt hjälper våra regionala botaniska föreningar med lokala floravårdsfrågor.
Vi lämnar synpunkter i naturvårdsfrågor av nationell betydelse och arbetar för att Natura 2000 ska få lagstadgat genomslag i Sverige. Skrivelser och yttranden lämnas över: Åtgärdsprogram för att bevara arter och biotoper samt floraväktarverksamheten lämnar viktiga underlag till Sveriges redovisning av internationella och nationella uppföljning av Florans tillstånd i landet.Aktuellt inom floravård