2018: Birgitta Herloff

Birgitta har hela sitt liv ägnat sig åt fältbotanik vilket exempelvis utmynnat i stora insatser i fält när det gäller Västergötlands flora och även vad gäller Bohusläns flora. Birgitta har också gjort stora insatser i herbariet i Göteborg och hållit ordning på alla personer som deltagit.  På grund av tilltagande svår lungsjukdom har hennes fältbotaniska insatser begränsats men istället bytts mot botaniska dokumentationer och publikationer. Som redaktör för tidskriften Calluna som startats av VBF och på senare år utgivits tillsammans med BFiG har Birgitta gjort tidskriften till en botanisk tidskrift i Sverige att räkna med.

Birgitta tillhör den grupp av genuint intresserade och kunniga botanister som gjort och gör en stor insats för den ideella botaniken ofta i tysthet.

Svenska Botaniska Föreningens styrelse instämmer i den ovanstående motiveringen och utser Birgitta till årets mottagare av Guldluppen 2018