Gullris

Solidago virgaurea

Foto: Ingemar Gustafsson

Gullris är vanlig i hela landet och växer i nästan alla miljöer, så som ängar, skogar och fjällhedar. 
Det är en flerårig ört med gula blommor. Stjälken är upprätt och blir en halv meter hög. 

Den blommar i juli till september, och kan knappast förväxlas med andra arter. 

Artnamnet virgaurea kommer från latinets virga (spö, ris) och aureus (guldgul, gyllene) 

Läs mer på Virtuella floran