Gulmåra

Galium verum

Foto: Ingemar Gustafsson

Gulmåra blommar i juni-juli, blomställningarna är täta och rikblommiga med klargula väldoftande blommor. Gulmåra är allmän på torrbackar och ängsmark i nästan hela landet, men är betydligt vanligare i södra Sverige.

Artnamnet verum kommer av latinets verus (äkta). 

Läs mer på Virtuella floran