2018: Inventeringsläger för Dalarnas flora i Älvdalen 15-21 juli

Projektet Dalarnas flora har pågått i tjugo år nu, men fortfarande finns en hel del kvar att göra.
Därför bjuder vi in till ett inventeringsläger 15-21 juli i omgivningarna av Älvdalen med Dalarnas botaniska sällskap och Urban Gunnarsson som ledare.

Gemensam förläggning kommer att ordnas i Särna.
Flera intressanta områden finns att inventera i närheten av fjällen, dalgången och i fädbodmiljöer. För mer information om arbetet med Dalafloran se vidare på hemsidan: www.dalafloran.se.

Inventeringslägret anordnas i samarbete med SBF’s Växtatlasprojekt. Möjlighet finns naturligtvis att endast deltaga under en del av inventeringsveckan. Ange vid anmälan vilka dagar ni vill vara med, samt om ni har tillgång till bil. Resor och boende under inventeringsdagarna bekostas av föreningen. Närmare information skickas till dem som anmäler sig. Anmälan sker senast 20 juni till Urban Gunnarsson, Hillersboda 24, 790 23 Svärdsjö. Tel.: 076-828 29 80, e-post: urban.gunnarsson68@gmail.com