Inventeringsläger för Dalarnas flora

Inventeringsläger för Dalarnas flora i trakten av Fredriksberg 14 –20 juli

Projektet Dalarnas flora har nu pågått i tjugo år, men fortfarande finns en hel del kvar att göra. Därför bjuder vi in till ett inventeringsläger 14–20 juli i omgivningarna av Fredriksberg i västra delen av Ludvika kommun. Lägret arrangeras av Dalarnas botaniska sällskap och Urban Gunnars­son som ledare. Gemensam förläggning kommer att ordnas.

Många intressanta områden finns att inven­tera i trakten med skogar, sjöar, finnmarker och fäbodmiljöer. Inventeringsarbetet kan vara fysiskt krävande med regelbundna turer i terrängen. För mer information om arbetet med Dalafloran se vidare på hemsidan: www.dalafloran.se.

Inventeringslägret är koordinerat för att tids­mässigt passa med Svenska Botaniska Fören­ingens växtatlasprojekt (se nedan). Det finns möjlighet att endast delta under en del av inven­teringsveckan. Ange vid anmälan vilka dagar ni vill vara med, samt om ni har tillgång till bil. Resor och boende under inventeringsdagarna bekostas av föreningen. Närmare information skickas till dem som anmält sig.

Anmälan sker senast 20 juni till Urban Gunnarsson, Hillersboda 24, 790 23 Svärdsjö. Telefon: 076-828 29 80, e-post: urban.gunnarsson68@gmail.com.