Jungfru Marie nycklar

Dactylorhiza maculata

Foto: Ingemar Gustafsson

Jungfru Marie nycklar är vanlig i hela landet, den växer i löv- och barrskog, hagar, hedar, kärrkanter och i fjällängar. Den blommar i juni-juli och blommorna kan vara mörkt till ljust rosa, ibland vitaktiga och sitter i en tät blomställning, som kan vara mer eller mindre spetstoppig. Den kan bli nästan en halv meter hög. Bladen är vanligen blågrönaktiga på undersidan och med tydliga fläckar på ovansidan. 

Artnamnet maculata kommer från latinets macula (fläck) och syftar på de fläckiga bladen. 

Läs mer på Virtuella floran