Kattfot

Antennaria dioica

Foto: Ingemar Gustafsson

Kattfot är en lågväxt, ullhårig ört som kan bli upp till två decimeter hög. De flesta bladen sitter samlade i en rosett vid basen, stjälken har flera strödda blad. Blomkorgarna är små och sitter samlade i toppen av stjälken. Arten är tvåbyggare och han- och honplantor är lika vanliga. Blomkorgarnas holkfjäll är ljusa, vita eller mer eller mindre rosa. Hanplantorna har kortare och bredare korgar medan honkorgarna är längre och smalare 

Kattfot är ganska vanlig i hela landet, men minskar på många håll på grund av igenväxning av tidigare öppna marker. Den växer på torr, öppen, Kattfot, kvävefattig mark, som gräsbackar, naturbetesmarker och skogsbryn.  

Artnamnet dioica är en böjning av latinets dioicus (tvåbyggare) och syftar på att arten har skilda han- och honplantor. 

Läs mer på Virtuella floran